Sunday, 15 January 2017

CARA TEBUS SILAP TINDAKAN BERHENTI KERJA

PENEBUSAN TERHADAP KESILAPAN TINDAKAN PEMBERHENTIAN KERJA

Penyiasatan dalaman dilakukan bertujuan untuk mengelak pemberhentian kerja secara salah atau tidak adil.  Namun, terdapat kes pemecatan pekerja dilakukan secara tidak adil. Pekerja yang tidak berpuas hati akan membuat rayuan melalui kesatuan sekerja atau membawa kes ke mahkamah.

Bagi kes pemecatan pekerja secara salah, majikan perlu melakukan remidi atau pemulihan.  Tindakan remidi perlu dilakukan terutama kes yang melibatkan keputusan mahkamah. 

Umumnya terdapat dua kaedah remidi yang diambil oleh majikan, iaitu mengambil semula pekerja yang dipecat itu atau membayar pampasan kepada pekerja tanpa diambil semula bekerja.

Dalam kes tindakan mengambil semula bekerja, pekerja itu dianggap sebagai masih meneruskan kerja dan tidak pernah diberhentikan sepanjang tempoh dia dibuang kerja itu.  Dia berhak mendapat kembali semua ganjaran berupa kewangan, gaji, cuti, kekananan dan keistimewaan lain yang selayaknya diterima oleh pekerja. 

Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes, pemberian pampasan tanpa mengambil kembali bekerja semula menjadi pilihan majikan dan pekerja.  Di situ perlu wujud persetujuan bersama untuk meletakkan situasi menang-menang kedua-dua pihak.

Kebiasannya, kedua-dua pihak cuba untuk tidak mempunyai hubungan semula dalam konteks majikan dan pekerja. Kejadian pemecatan dan kemudian membawa kes ke mahkamah adalah satu 'tragedi' yang tidak mahu diingati. Kalau pekerja diambil bekerja semula ia akan menjadi seperti luka lama berdarah kembali atau menjadi duri dalam daging. 

Tegasnya, akibat peristiwa lalu akan menyebabkan terbentuknya hubungan tidak baik antara majikan dan pekerja.  Jadi, sebagai jalan penyelesaian adalah lebih baik jika mereka tidak lagi ada apa-apa hubungan sebagai majikan dan pekerja. 

Maka, langkah terbaik untuk remedi ialah majikan membayar pempasan kepada pekerja sebagai satu meminta maaf terhadap tindakan yang dilakukan.  Ia juga sebagai satu tanda terima kasih majikan terdapat sumbangan pekerja selama berkhidmat.

Pampasan juga sebagai bantuan untuk pekerja itu mencari peluang pekerjaan lain atau memulakan sesuatu hidup baru. 

Terdapat juga majikan tidak mengambil kembali pekerja dengan memberi alasan bahawa jawatan itu telah diisi oleh pekerja lain.  Jadi tidak adil untuk memecat pekerja baru itu dan mengambil kembali pekerja lama. Ini akan wujud pula satu tidak keadilan kepada pekerja baru.  Jika ini berlaku ia akan menjadi kes berulang-ulang dan menjadi masalah besar kepada majikan. 

Tambahan pula, majikan telah hilang keyakinan terhadap pekerja itu. Manakala, pekerja itu sendiri sudah hilang kepercayaan kepada majikan.  Dengan kata lain, tidak akan wujud suasana harmoni dan saling menghormati antara majikan dan pekerja.  Sedangkan asas ini menjadi perkara pokok untuk memastikan satu semangat bersama memajukan syarikat atau jabatan.

Maka, adalah lebih bijak jika penyelesaian dilakukan melalui pemberian pampasan.  Majikan dapat menyelesaikan masalah atau kesilapan yang telah dilakukan, manakala pekerja pula mendapat pembelaan yang sewajarnya.

Kuasa mahkamah untuk mengarahkan pemberian pampasan terkandung dalam Seksyen 20, 30 (5) dan 30 (6) IRA 1967. Faktor-faktor berkaitan dengan keadilan, jaminan peluang pekerjaan baru dan perlindungan terhadap pemecatan dan keharmonian menjadi perkara utama yang diambil kira.

Selain itu, terdapat kes yang mana adalah lebih baik pekerja diberi pampasan berbanding diambil bekerja semula berdasarkan faktor usia semasa keputusan diambil.  Ini kerana terdapat kes yang melibatkan masa yang lama untuk menyelesaian di mahkamah.  Tempoh dua atau tiga tahun adalah satu masa yang lama dan memberi kesan kepada faktor usia.  Pekerja yang pada asalnya masih mampu bekerja ketika dibuang kerja, mungkin ketika kes diputuskan, dia sudah dianggap tua dan tidak mampu lagi untuk meneruskan tugas.

Walaupun majikan mempunyai hak istimewa dalam proses penamatakan pekerjaan, ia tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya.  Pekerja jika perlu dihormati hak mereka dan hargailah sumbangan yang dilakukan sebelum itu.  Jangan jadi seperti pepatah, habis madu sempah dibuang atau dibuang seperti kain buruk yang dianggap tidak mempunyai apa-apa maruah.

Mahkamah, melalui peruntukan yang ada boleh menggunakan kuasanya untuk mengenakan tindakan atau mengarah majikan untuk remedi atau apa-apa tindakan yang wajar untuk kebaikan dan hak pekerja.

No comments:

Post a Comment