Sunday, 15 January 2017

CARA KOMUNIKASI HANTAR TERIMA MAKLUMAT


Komunikasi melibatkan proses menghantar dan menerima maklumat yang berlaku dalam semua bentuk aktiviti manusia. Sebab itu, komunikasi perlu dijalankan dengan baik agar tidak berlaku salah faham dan boleh mendatangkan masalah.

Ketika berkomunikasi perlu dipastikan tidak ada halangan yang dapat mengganggu untuk mencapai matlamat. Sebab itu, walaupun komunikasi nampak mudah, tetapi pada hakikatnya perlu ada kemahiran untuk menjayakan komunikasi berkesan.

Dalam perniagaan terdapat empat bentuk komunikasi iaitu komunikasi operasi dalaman yang melibatkan hubungan sesama pengurusan atau pekerja. Komunikasi ini penting bagi memastikan segala operasi organiasi dapat berjalan lancar. 

Bentuk komunikasi kedua ialah komunikasi operasi luaran yang melibatkan hubungan dengan phak luar. Ia penting terutama organisasi yang memasarkan barangan atau perkhidmatan.

Ketiganya ialah komunikasi tidak formal di luar, yakni hubungan dengan pihak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan organisasi. Namun, komunikasi ini tetap perlu kerana ia melibatkan nama baik organisasi.  

Manakala komunikasi personal pula melibatkan hubungan secara peribadi antara individu. Komunikasi ini banyak pengaruhi cara hidup dan kejayaan seseorang. Maka itu, ia tidak patut dipandang mudah.

Komunikasi di dalam atau di antara kumpulan amat penting kerana ia melibatkan kepentingan kumpulan. Antara kepentingan komunikasi dalam kumpulan ialah untuk membentuk kerjasama dan kerja dalam kumpulan.  

Tanpa wujud komunikasi sudah tentu tidak ada kerjasama dan kerja dalam kumpulan. Jika tidak ada maklumat disampaikan atau diterima, mana mungkin mereka dapat melakukan sesuatu secara bersama.

Maklumat atau tujuan organisasi hanya dapat disampaikan kepada ahli jika berlaku komunikasi. Pengurusan perlu memilih cara yang sesuai untuk berkomunikasi dengan ahli agar berkesan, terutama organisasi yang mempunyai banyak ahli dan berada di tempat yang jauh.

Melalui komunikasi juga membolehkan berlaku perbincangan dan seterusnya membuat keputusan. Perbiancangan perlu dilakukan dengan berhemah dan masing-masing berfikiran terbuka.

Maklumat yang tersebar melalui komunikasi dapat mewujudkan persaingan sihat di kalangan ahli. Mereka mengetahui mengenai tawaran atau ganjaran yang disediakan oleh organisasi, terutama dari segi peluang kenaikan pangkat dan gaji. 

Memang untuk komunikasi yang berjaya bukan perkara mudah. Ia memerlukan pengalaman, keyakinan diri, maklumat dan sebagainya. Maka, untuk memperbaiki komunikasi, antara perkara yang perlu ditekankan ilah meningkatkan keyakinan diri. 

Keyakinan diri banyak membantu untuk melancarkan komunikasi dapat disampaikan dan diterima dengan baik. 

Untuk memperbaiki komunikasi juga perlukan kepada wujudnya hubungan mesra. Dengan terbinanya kemesraan, akan memberi keyakinan dan membaiki komunikasi. Mereka tidak akan rasa tertekan, bahkan bersedia dengan senyuman untuk berkomunikasi.

Komunikasi juga dapat diperbaiki jika ia dilakukan tanpa prejudis dan prasyarat. Komunikasi yang terbuka dan tidak ada perasaan ragu dapat berlaku dengan lancar dan masing-masing secara jujur menyampaikan dan menerima maklumat.

No comments:

Post a Comment