Friday, 20 January 2017

SUBSIDI PUKAL BERI UNTUNG GOLONGAN KAYA


Bantuan subsidi diambil dari kutipan pendapatan negara termasuk antaranya hasil kutipan cukai dari rakyat.

Bantuan subsidi secara pukal yang diberikan kerajaan bukan sahaja dinikmati oleh yang berhak tetapi juga oleh golongan kaya, termasuk bukan warganegara. 

Berlaku ketirisan dalam pemberian subsidi. Skim subsidi bertujuan membantu golongan yang berpendapatan rendah memenuhi keperluan hidup mereka.

Apa yang berlaku sebaliknya, subsidi yang diberi secara pukal turut dinikmati oleh golongan berada dan berkemampuan. Subsidi secara pukal tidak  mencapai matlamat sebenar. Dalam kata mudah, golongan yang susah membiaya kehendak golongan yang berkemampuan.

Subsidi bertujuan memenuhi keperluan bukan kehendak. Memenuhi keperluan asas menjadi keutamaan kerajaan tetapi bukan disalahguna memenuhi kehendak golongan berkemampuan.

Telah sekian lama kerajaan berkempen menyeru rakyat agar berjimat cermat, mengenakan denda jika didapati membiakkan jentik-jentik, menyaman pemandu yang memandu melebihi had laju jalan malah menghadkan kawasan merokok.

Kempen yang jelas bermanfaat ini juga turut ditolak sebilangan rakyat. Maka tidak menghairankan dalam kes gula dan diabetes.

Akademi Fiqh OIC yang bersidang di Kuwait pada 1-6 Jamadil Awwal 1409H / 10-15 Disember 1988 memutuskan prinsip asas al-Quran dan Sunnah adalah setiap individu bebas berjual beli.

Ia berdasarkan prinsip dalam surah an-Nisa’ ayat 29: “Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah kecuali dengan jual beli suka sama suka”

Diputuskn juga tidak ada had keuntungan atas seseorang peniaga dalam sesuatu transaksi. Secara umumnya bergantung kepada peniaga, industri, konsep perniagaan dan barang jualan. Peniaga juga perlu menitik berat etika perniagaan Islam yang sewajarnya

Dalam perniagaan, Islam melarang perbuatan-perbuat jahat seperti penipuan, pemalsuan, menyorokkan maklumat penting, monopoli yang memberi kesan buruk dalam  masyarakat.

Kerajaan juga tidak boleh terlibat dalam menetapkan harga sesuatu barang kecuali dalam keadaan tertentu (seperti untuk memecahkan monopoli, kartel perniagaan yang berpakat menaikkan harga).

Dalam keadaan tersebut, kerajaan perlu masuk campur untuk menghapuskan perbuatan jahat tersebut.

Hadis Anas bin Malik, dia berkata: “Harga barang telah menjadi mahal di Madinah pada suatu ketika di zaman Rasulullah SAWs.a.w. Maka orang ramai pun berkata: “Wahai Rasulullah! Harga barang telah mahal, tetapkan harga untuk kami”.

Jawab Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah, Dialah yang menetapkan harga, yang menyempit dan melimpahkan (kurniaan), yang maha memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap untuk menemui Allah dalam keadaan tiada seorang pun dalam kalangan kamu yang menuntut daripadaku haknya yang dizalimi samada pada darah atau harta”. (Riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibn Majah. Dinilai sahih oleh al-Albani)

No comments:

Post a Comment