Friday, 12 January 2018

PAHALA BERITAHU TIBA BULAN SAFAR

"Barang siapa yang memberitahukan berita 1 Safar kepada yang lain, maka haram api neraka baginya". Banyak orang mendakwa kata-kata dari Rasulullah SAW.
   
Sebenarnya, ia bukan hadis. Maknanya bukan dari Rasulullah SAW. Mengenai hadis yang berkaitan dengan keutamaan dan amalan bulan Safar semuanya tidak ada yang sahih, berdasarkan penelitian para ulama, bahkan riwayat di atas termasuk palsu.

Dinyatakan oleh Al-Imam Al-Iroqy (tentang hadis di atas) sebagai hadis yang maudhu atau palsu. (lihat Al-Fawaid Al-Majmuah (hal. 438) karya Imam as-Syaukani, juga kitab Bida wa Akhtho Tata’allaqu bil Ayyam was Syuhur (hal. 251-252) karya Ahmad as-Sulami).

Syaikh Al-Allamah Shiddiq Hasan berkata: “Saya tidak mendapati adanya hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Safar atau celaan terhadapnya.” (Al-Mauidzhoh Al-Hasanah, hal. 180)

No comments:

Post a Comment