Sunday, 5 November 2017

LAWAT KUBUR IBU BAPA DAPAT PAHALA HAJI

Dapat pahala haji mabrur jika melawat atau ziarah kubur ibu bapa? Itu dakwaan pihak tertentu. Baca dan faham huraian 'hadis' ini untuk mengetahui tentang pahala ziarah kubur ibu bapa.

Abu Ahmad Ibnu Adi berkata, “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hafsh as-Sadi, ia berkata, ‘Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa al-Wazduli, ia berkata, ‘Telah menceritakan kepada kami Khaqan bin al-Ahtam as-Sadi, ia berkata; ‘Telah menceritakan kepada kami Abu Muqatil as-Samarqandi, dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa menziarahi kubur ayahnya atau ibunya, atau saudara perempuan ayah atau ibunya, atau salah seorang kerabatnya, maka ia akan memperoleh pahala haji mabrur. Dan barangsiapa menziarahi kubur kedua orang tuanya hingga ia meninggal dunia, nescaya para malaikat akan menziarahi kuburannya.”

‘Hadis’ ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab al-Kamil fi Dhuafa ar-Rijal II/393 no.2260, Ibnul Jauzi dalam kitab al-Maudhu at III/240 no.1714, dan as-Suyuthi dalam al-La’ali al-Mashnu’ah fî al-Ahadits al-Maudhi’ah II/440 no.2527, dan lainnya.

Kedudukan Hadis.
Hadis ini kedudukannya sangat lemah, kerana pada sanadnya ada seorang perawi bernama Abu Muqatil as-Samarqandi (Hafsh bin Salm). Dia seorang perawi yang matruk (ditinggalkan riwayat hadisnya).

- Imam Ibnu Hibban berkata tentangnya, “Abu Muqatil as-Samarqandi, namanya Hafsh bin Salm, ia seorang yang rajin ibadah, akan tetapi meriwayatkan hadis-hadis mungkar yang mana (ulama hadis) siapa pun yang mencatat hadis dapat mengetahui bahawa hadis-hadis yang diriwayatkannya tidak mempunyai dasar yang dapat dijadikan rujukan.”

- Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Tidak boleh meriwayatkan hadis darinya.” (Lihat al-Majruhin I/256)

- Imam adz-Dzahabi berkata, “Qutaibah menganggapnya sebagai perawi hadis yang sangat lemah, dan (Abdurrahman) bin Mahdi mendustakannya.” (Lihat Mizan al-I’tidal I/557).

- Ibnu Hajar berkata, “Waki’ (bin al-Jarrah al-Kufi) mendustakannya, dan as-Sulaimani mengatakan, bahawa dia termasuk dalam barisan orang yang memalsukan hadis.” (Lihat Tahdzib At-Tahdzib II/342).

Maka, dakwaan mendapat pahala haji mabrur jika melawat atau ziarah kubur ibu bapa adalah dusta. 

No comments:

Post a Comment