Friday, 20 January 2017

CARA MUSUH SERANG PEMIKIRAN

Pelbagai medium digunakan musuh-musuh Islam dari pelbagai sudut untuk menyerang pemikiran umat Islam.  Di antara medium paling berkesan yang dikenalpasti ialah;

Pengaruh hiburan.

Islam tidak melarang umatnya mendapatkan hiburan kerana ia sebahagian daripada keperluan rohani.  Namun, hiburan yang dibenarkan itu adalah dalam bentuk tidak melalaikan dan kerterlaluan sehingga menimbulkan kesan buruk seperti percampuran lelaki perempuan, meninggalkan tugas beribadat, kurang produktiviti dan sebagainya.

Maka, mengetahui akan kesan buruk yang terdapat di dalam hiburan, maka pihak kafir telah mencipta sebanyak mungkin bentuk hiburan untuk dieksport kepada negara-negara Islam.  Orang Islam menjadi leka dan terlibat dengan perkara buruk lain seperti pengaruh dadah, arak dan penzinaan.

Malah, melalui hiburan juga dijadikan platform untuk menggambarkan orang Islam bodoh dan ketinggalan.  Inilah yang digambarkan melalui filem-filem yang diterbitkan oleh bukan Islam. 

Mereka membuat filem yang meramalkan tentang hari kiamat yang dipercayai oleh orang Islam.  Hal ini menyalahi hakikat bahawa tiada siapa yang mengetahui tentang bilakah berlakunya hari kiamat. Malah melalui filem juga mereka menghina Rasulullah SAW seperti melalui filem Fitna. 

Biarpun filem itu mendapat bantahan umat Islam, perkara itu tidak menggusarkan pihak kafir kerana sedar bantahan itu tidak mendatangkan apa-apa kesan kerana orang Islam di seluruh dunia dalam keadaan lemah dan tidak bersatu.

Melalui Media Massa

Tidak dinafikan bahawa bukan Islam menguasai media massa di seluruh dunia.  Mereka menjadi penerbit akhbar, majalah, buku, filem dan medium sebarang termasuk paling terkini ialah internet. 

Melalui pengaruh media inilah dilakukan serangan pemikiran secara berperingkat-peringkat yang sebahnagian besarnya kita tidak sedari.   Mereka menggambarkan kehidupan di negara kafir sebagai mewah, maju dan memenuhi keperluan rakyat, sedangkan di negara Islam digambarkan dalam keadaan miskin, huru-hara dan jauh ketinggalan dalam segenap aspek kehidupan.

Bantuan Kemanusiaan

Seperti telah dijelaskan bahawa keadaaan umat Islam banyak yang miskin dan tidak berupaya menguruskan kehidupan.  Mereka tidak mampu berdikari dan mengharapkan bantuan pihak lain.  Di sinilah pihak kafir mengambil kesempatan menghulurkan bantuan.  

Mereka jadikan rumah ibadat mereka sebagai pusat mengurus bantuan.  Walaupun, mereka tidak secara nyata menyuruh atau menyebarkan agama mereka, sedikit sebanyak memberi keyakinan kepada orang Islam berkenaan bahawa individu atau pihak yang menolong mereka itu lebih baik dan begitu juga dengan agama anutan mereka.

Perkara ini bukan saja berlaku di negara bukan Islam, bahkan turut berlaku di negara Islam termasuk di Malaysia sendiri seperti yang dilaporkan berlaku di Petaling Jaya pada 2013. 

Kes itu biarpun terpencil, hakikatnya memperlihatkan kepada kita bahawa umat Islam hidup dalam keadaan tidak mengambil kisah tentang nasib rakan seagama sedangkan dalam Islam amat menekankan persaudaraan sehingga meletakkan mereka yang seagama sebagai bersaudara.  Ini berlaku di negara Islam, apakah nasib umat Islam di negara kafir?

Penyebaran Buku Ilmiah

Antara bentuk awal serangan pemikiran dilakukan ialah menyebarluaskan buku-buku ilmiah ke dalam masyarakat Islam.  Buku tersebut digunakan sebagai ganti atau altenatif kepada buku-buku karangan ilmuan Islam.  Cara ini bertujuan agar secara perlahan-lahan umat Islam mempunyai alternatif bacaan dan kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan.

Penampilan mereka dalam membawa aliran pemikiran yang dilihat secocok dengan kehendak Islam  Bahkan ada di antara pengarang buku itu yang hafal al-Quran dan mengenal Islam secara mendalam.  Beberapa orang di antara mereka ada yang menjelma sebagai ulama Islam dan diterima di negara-negara Islam.

Selain itu mereka juga menerima secara terbuka umat Islam yang hendak belajar dengan mereka dalam segala bidang ilmu. Kemudian secara perlahan-lahan mempengarauhi umat Islam dengan berbagai model dan teladan yang dijadikan ikutan.

Cara ini cukup berjaya kerana umat Islam memiliki percanggahan keilmuan yang kemudiannya tidak lagi yakin kepada ilmuan Islam terutama dalam hal berkaitan dunia moden.  No comments:

Post a Comment