Sunday, 15 January 2017

CARA PILIH NAMA ANAK

Pemilihan nama anak tidak wajar dipandang mudah kerana ia mungkin memberi kesan yang bertentangan dengan kehendak Islam. Oleh itu, salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya ialah memberikan nama yang baik. Abu Hasan meriwayatkan bahawa suatu hari seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: ‘‘Ya Rasulullah apakah hak anakku terhadapku?” 
Jawab Rasulullah: ‘‘Anak berhak mendapat nama yang baik kerana nama yang diberikan oleh orang tuanya menentukan kehormatannya.’’ 
Justeru itu, tidak boleh menamakan anak atau menamakan diri sendiri dengan nama yang tidak mempunyai erti yang baik. Dari perspektif Islam, walaupun perbincangan mengenai nama adalah sesuatu yang sangat luas skopnya, akan tetapi sebagai pengenalan, nama sebenarnya menjadi lambang kepada seseorang.  
Apabila sebut Muhammad atau Abdullah, itulah lambangnya dan nama ini mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan empunya nama. Atau dengan kata lain, dia akan terpengaruh dengan nama itu, dan kalau nama itu bermaksud baik maka baiklah hasilnya. 
Nama juga melibatkan nasab atau keturunan, yang bermaksud apabila kita mempunyai anak, anak tersebut akan membawanya sehingga akhir hayat. Hal ini boleh dilihat melalui anjuran Rasulullah SAW supaya kita memilih nama yang baik untuk anak-anak. Sabda baginda bermaksud: ”Sesungguhnya kamu akan diseru pada Hari Kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama ayah kamu, oleh itu perelokkanlah nama kamu.” (Riwayat Abu Darda) 
Ini juga secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahawa nama mempunyai kaitan rapat dengan keperibadian seseorang itu. Melalui nama juga ia menjamin keselamatan agama itu sendiri. Oleh kerana itu, nama yang mirip kepada agama lain, tidak sahaja mengundang kekeliruan malah lebih dibimbangi ialah anggapan segelintir pihak mengatakan bahawa ia mewakili agama tersebut. 
Lantaran nama yang baik seperti dikehendaki oleh Islam ialah yang mempunyai sandaran terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka sewajarnya juga sekiranya ada mualaf yang ingin  mengekalkan nama bapa sama ada dari apa bangsa sekalipun, maka pastikan maknanya tidak buruk dan melanggar akidah. 
Sabda Rasulullah SAW mengingatkan: ”Sesungguhnya sebaik-baik nama kamu adalah yang disandarkan dengan nama Allah, umpamanya Abdullah atau Muhammad.” (Riwayat Muslim) 
Bagaimanapun, ia mestilah disusuli dengan nama yang berkaitan dengan 99 nama Allah SWT. Sekiranya terkeluar atau bertentangan dengan 99 nama Allah ini, ia menjadi haram kerana seolah-olah telah melanggar akidah. Contohnya, Abdul Nabi (hamba nabi), Abdul Muhammad, Abdul Rasul dan Abdul Kaabah. Apatah lagi sekiranya nama yang bukan dari bahasa Arab yang mengandungi makna yang melanggar akidah tentulah dilarang sama sekali walaupun hakikatnya ingin mengekalkan nasab. 
Hukum haram ini berasaskan kepada dua dalil. Pertama, tiap-tiap nama yang berunsur penyembahan dan pengabdian selain Allah haram digunakan mengikut ijmak ulama.  
Ibn Hazam berkata: ‘‘Mereka bersepakat menghukumnya haram ke atas nama yang bermaksud penyembahan dan perhambaan selain Allah seperti Abdul Uzza, Abdul Habl, Abdul Umar, Abdul Kaabah dan sebagainya.” 
Kedua, nama khusus yang digunakan oleh orang-orang bukan Islam untuk mendewa-dewakan tuhan mereka. Ia adalah dilarang. Contoh, Abdul diikuti dengan nama-nama tuhan Nasrani seperti James, Jimmy. 
Pengaruh nama ini dibimbangi menyebabkan dirinya dikenali sebagai seorang yang bukan Islam walaupun hakikatnya dia beragama Islam. Sungguhpun Islam tidak mewajibkan ke atas keluarga Muslim menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama tertentu sama ada Arab atau bukan Arab, tetapi panduan-panduan mengenainya disediakan.   
Walaupun nama tersebut tidak mempunyai makna tetapi hendaklah nama yang baik dan tidak dipandang buruk oleh orang ramai serta tidak ditolak oleh anak itu selepas dia dewasa. 
Nabi pernah menukar nama-nama yang buruk seperti Qalilan (sedikit) kepada Kathiran (banyak), Asiyah (gemar berbuat maksiat) kepada Jamilah (cantik) dan sebagainya. 
Nama tersebut bukan sesuatu yang disembah melainkan Allah seperti Abdul Kaabah, Abdul Nabi, Abdul Hussein, Ghulam (sama dengan maksud Abdul iaitu hamba) Ahmad, Ghulam Ali, Ghulam Jailani dan sebagainya. Perkataan yang bukan berasal daripada Arab tetapi maknanya hamba, hukumnya sama dalam bahasa Arab. Sungguhpun diketahui niat pemberi nama itu baik tetapi apabila menjadi nama ia tidak baik. 
Nama itu juga tidak cenderung kepada kebesaran, takbur dan meninggikan diri daripada manusia lain. 
Hadis bermaksud: ‘‘Seburuk-buruk nama di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah lelaki yang dinamakan Malikul Amlak, Malikul Muluk (Raja segala raja) kerana tiada kerajaan melainkan kerajaan Allah.” 
Termasuklah juga nama seperti Ar-Rahman, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Nama-nama daripada 99 nama Allah tidak boleh dicantumkan dengan ‘Al’ kerana ia menjadi nisbah kepada Allah. 
Sementara itu Rasulullah SAW mengingatkan: ‘‘Nama yang paling disukai Allah ialah Abdullah dan Abdur Rahman.” (Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah) 
Selain itu, nama yang tidak dikhususkan kepada Allah tidak boleh disebut dalam bentuk marifah (ada alif dan lam) seperti al-Aziz, al-Hakim dan sebagainya. Sekiranya dinamakan dalam bentuk nakirah (tiada alif dan lam), ia dibolehkan. Contohnya, Hakim. 
Disunatkan menamakan dengan nama nabi untuk mengekalkan ingatan kepada mereka dan sebagai galakan mencontohi mereka. Contohnya, Daud, Ismail dan Musa. Tiada larangan meletakkan nama yang bukan berasal dari Arab selagi tidak membawa makna yang buruk. Orang Islam pada zaman jahiliah banyak mengekalkan nama-nama bukan Arab selepas keislaman mereka, walaupun mereka memeluk agama Islam. 
Berlainan halnya dengan gelaran yang diberikan oleh Rasulullah seperti Abu Hurairah (bapa kucing) dan sebagainya. Ia sebenarnya satu pengiktirafan daripada baginda kepada para sahabat. Malah ia bukan bermaksud satu keaiban.  
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda: “Jangan namakan anakmu dengan nama senang, keuntungan dan kejayaan. Sebabnya adalah jika kamu bertanya adakah ‘keuntungan’ ada? Jika tidak ada, orang akan menjawab “Keuntungan tidak ada”.”  (Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Abu Daud) 
Menurut Imam Nawawi, dimakruhkan nama-nama tersebut (dalam hadis) adalah kerana buruk dan rosaknya jawapan yang bakal diterima, juga nama-nama tersebut ada kemungkinan menjatuhkan sebahagian golongan ke dalam suatu bentuk perbuatan menenung nasib. 
Contohnya, apabila ditanya; “Adakah di sana ada Rabah (untung)?”, lalu dijawab; “Ada”. Apabila orang yang suka menilai nasib dengan suatu sempena atau kejadian mendengar jawapan ini, maka ia akan membuat andaian bahawa hari tersebut adalah hari untung.  
Hendaklah dijauhi juga dari memberi nama dengan nama-nama yang tidak beridentitikan Islam dan menggambarkan hilangnya jati-diri sebagai seorang muslim, seperti meniru-niru nama orang bukan Islam seperti Natasya, Susan, Suzuki, Mazda dan Ninja. Juga nama-nama yang menzahirkan cinta-berahi seperti nama ‘Huyam’ (gila berahi), dan sebagainya. 
Banyak nama yang menunjukkan memuji diri sendiri dalam masyarakat Melayu kini. Tidak kiralah namanya dengan nama Khairun Nisa (sebaik-baik wanita), nama ‘mujahid’ pejuang, syahid, nama ‘salafus soleh dan sebagainya. Setiap ibubapa hendaklah berhati-hati menamakan bayi mereka kerana ini dilarang dan termasuk dalam memuji diri anak itu sendiri. 
Rasulullah SAW melarang menggunakan nama yang memuji diri sendiri. Pernah terjadi pada suatu ketika, apabila Nabi SAW bertemu seorang wanita bernama Barrah (wanita yang sangat baik); Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu memuji diri kamu sendiri. Allah SWT lebih mengetahui siapakah yang lebih baik dikalangan kamu.” (Hadis riwayat Muslim) 
Rasulullah SAW bersabda: “Aku menegah daripada menamakan dengan nama Rafi (ketinggian)’, Barakah (keberkatan) dan Yassar (senang).” (Hadis  riwayat Tirmizi). 
Imam Nawawi berkata: “Dimakruhkan memberi nama dengan nama-nama ini dan apa yang membawa kepada sebab larangan ini. Larangan ini adalah hanya makruh tidak haram.” 
Dimakruhkan memberi nama dengan nama-nama yang buruk seperti Harb, Murrah, Kalb, ‘Ashiyah, Syaitan, Dzalim, Himar dan sebagainya.  
Sabda Rasulullah SAW: “Berilah nama dengan nama-nama para Nabi. Nama yang paling disukai oleh Allah ialah ‘Abdullah’ dan ‘Abdurrahman’. Nama yang paling tepat (dengan hakikat manusia) ialah ‘Harith’ dan ‘Hammam’, dan nama yang paling buruk ialah ‘Harb’ dan ‘Murrah’.” (Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai)

No comments:

Post a Comment