Friday, 20 January 2017

MENGAPA PERLU TEKNOLOGI HIJAU

Teknologi hijau lestari alam sekitar. Manusia perlu jaga khazanah bumi agar terus kekal diwarisi generasi akan datang. Sikap tamak manusia dan mementingkan keuntungan tanpa memikirkan kesan perbuatan itu banyak mengundang padah kepada alam sekitar. 

Manusia dipertanggungjawabkan untuk menjaga alam sekitar agar berada dalam keadaan semulajadi, selamat dan sesuai untuk didiami manusia, flora dan fauna. Tanggungjawab itu terangkum dalam misi tugas sebagai khalifah. Setiap apa yang dilakukan terhadap alam sekitar mempunyai kaitan langsung dengan amanah ini. 

Bumi atau alam ini amat sensitif kepada perbuatan manusia. Allah memberi peringatan sikap manusia telah melakukan kerosakan di muka bumi ini akibat kerakusan dan amalan mendustakan nikmat dianugerahkan Allah.

Firman Allah: “Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut, disebabkan usaha tangan manusia, kerana Tuhan hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali.” (Surah ar-Rum, ayat 41).

Masalah pemanasan global yang dialami sekarang ini tidak boleh dipandang mudah. Usaha pemulihan segera perlu dilakukan untuk mengelak kesan buruk menjadi semakin serius.  Jika dunia mengalami kesan panas secara berterusan, dikhuatiri dalam tempoh 10 tahun akan datang beberapa buah negara pulau dijangka akan tenggelam kerana peningkatan paras air laut akibat pencairan ais di kutub.

Malaysia biarpun bukan menjadi penyumbang utama kepada fenomena pemanasan global, tetap menyatakan komitmen untuk turut sama memainkan peranan dan usaha untuk mengatasi masalah itu demi untuk kepentingan sejagat. 

Pengurusan teknologi hijau secara berkesan adalah antara yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan kesan pemanasan global. Bahkan kerajaan telah menubuhkan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air yang antara lain berperanan 'mengurus' teknologi hujau.

Teknologi hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.

Teknologi hijau merujuk produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria meminimumkan degrasi kualiti persekitaran. Kriteria lain turut menekankan kepada pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang rendah atau sifar. 

GHG selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Selain itu ia menjimatkan tenaga dan sumber asli, serta menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui.

Pengurusan hijau yang mampan mampu memberi kesan positif dalam usaha melestarikan alam sekitar agar ia terus selamat di diami oleh manusia dan makhluk lain.  

Menjaga alam sekitar adalah sebahagian tugas manusia sebagai khalifah dan ia termasuk dalam amalan yang mendatangkan pahala untuk dibawa ke alam akhirat.

No comments:

Post a Comment