Thursday, 18 May 2017

HILANG TARAF KEWARGANEGARAAN

Antara tindakan atau keadaan yang menyebabkan seseorang warganegara kehilangan taraf kewarganegaraan ialah apabila individu itu mendapat kewarganegaraan negara lain. Perlembagaan negara menetapkan seorang individu hanya boleh memegang satu taraf kewarganegaraan saja.

Terdapat negara lain yang membenarkan rakyatnya memperoleh atau memegang dua kewarganegaraan atau lebih pada satu-satu masa.

Perkara 24. Pelucutan kewarganegaraan kerana memperoleh atau menggunakan kewarganegaraan asing, dsb.
(1) Jika Kerajaan Persekutuan berpuas hati bahawa mana-mana warganegara telah memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara di luar Persekutuan melalui pendaftaran, penaturalisasian atau perbuatan sukarela dan formal yang lain (selain perkahwinan), maka Kerajaan Persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan orang itu.

(2) Jika Kerajaan Persekutuan berpuas hati bahawa mana-mana warganegara telah menuntut dan menggunakan dengan sukarela di mana-mana negara di luar Persekutuan apa-apa hak yang terdapat untuknya di bawah undang-undang negara itu, iaitu hak-hak yang diberikan secara khusus kepada warganegara negara itu, maka Kerajaan Persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan orang itu.

(3) (Dimansuhkan).

(3A) Tanpa menjejaskan keluasan Fasal (2), penggunaan hak undi dalam mana-mana pemilihan politik di sesuatu tempat di luar Persekutuan hendaklah disifatkan sebagai penuntutan dan penggunaan yang sukarela suatu hak yang terdapat di bawah undang-undang tempat itu; dan bagi maksud Fasal (2), seseorang yang, selepas tarikh yang ditetapkan* oleh Yang di-Pertuan Agong melalui perintah bagi maksud Fasal ini--
(a) memohon kepada pihak berkuasa sesuatu tempat di luar Persekutuan supaya pasport dikeluarkan atau dibaharui; atau

(b) menggunakan pasport yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa itu sebagai dokumen perjalanan,
hendaklah disifatkan dengan sukarela menuntut dan menggunakan suatu hak yang terdapat di bawah undang-undang tempat itu, iaitu suatu hak yang diberikan secara khusus kepada warganegara tempat itu.

(4) Jika Kerajaan Persekutuan berpuas hati bahawa mana-mana perempuan yang menjadi warganegara melalui pendaftaran di bawah Fasal (1) Perkara 15 telah memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara di luar Persekutuan oleh sebab perkahwinannya dengan seseorang yang bukan warganegara, maka Kerajaan Persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan perempuan itu.

Adalah menjadi hak individu untuk memilih mana-mana kewarganegaraan jika dia berpeluang berbuat demikian.  Tidak terkecuali di kalangan warganegara Malaysia yang memilih memohon menjadi warganegara negera lain.

Jika itu pilihan mereka, biarkan. Mereka sudah tidak sayangkan negara ini.

Jika benar mereka sebagai warganegara yang amat cintakan Malaysia, sudah pasti tidak akan timbul langsung niat atau tindakan untuk cuba mencari kerakyatan di negara lain.

Justeru, biarkan sahaja mereka berbuat demikian dan pergi mencari mana-mana negara lain yang lebih baik berbanding Malaysia mengikut pandangan mereka sendiri.

Sejumlah 56,576 rakyat Malaysia melepaskan kerakyatan mereka antara 2006 hingga April 2016. Seramai 49,864 daripada jumlah itu ialah orang Cina, 1,833 (India) dan 844 (Melayu). Baki 4,044 orang daripada kaum lain.

Malaysia tidak memerlukan rakyat yang tidak setia kepada negara. Kalau terus tinggal di Malaysia mereka akan menjadi perosak kepada perpaduan dan nilai patriotisme rakyat lain.  


No comments:

Post a Comment