Wednesday, 23 May 2018

MALU TANDA KEIMANAN

Perasaan malu perlu disuburkan bukan setakat sesama manusia. Malah lebih penting perasaan malu itu ditujukan kepada Allah SWT. Muslim sejati tidak akan melakukan sebarang perbuatan yang ditegah, sama ada secara terang atau sembunyi. Malu melakukan perkara ditegah sebagai tanda keimanan.

Diriwayatkan oleh Baihaqi bahawa Rasulullah bersabda bermaksud: “Malu dan amanah adalah perkara yang mula-mula sekali hilang dari dunia ini, sebab itu mintalah dengan Allah untuk kedua-duanya.”

Orang yang beriman yakin setiap apa yang dilakukan olehnya adalah dalam pengetahuan Allah SWT dan tidak dapat disembunyikan daripada-Nya. Sebab itu sama secara terang maupun sembunyi, dia tidak akan melakukan apa-apa perbuatan yang memalukan.      

Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Malu itu datangnya daripada keimanan, dan iman itu membawa ke syurga. Dan sebaliknya adalah membawa kepada neraka.” (Hadis riwayat Bukhari).

Perasaan malu mempunyai kaitan secara langsung dengan ketakwaan. Muslim yang patuh kepada larangan Allah SWT memperlihatkan tahap ketakwaan yang tinggi. Dia malu melakukan perbuatan dosa sebagai mematuhi larangan Allah SWT.

Marilah kita semua menghiasi diri dengan perasaan malu sebagai lambang kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Manfaat daripada sifat malu diperoleh ketika hidup di dunia dan akhirat. 

Di dunia ini orang yang bersifat malu tidak akan ditimpa kehinaan disebabkan dirinya sentiasa menjauhi daripada pebuatan yang menyebabkan dipandang hina. Sedangkan di akhirat nanti pula dirinya mendapat pembalasan sebaik-baiknya daripada Allah Yang Maha Pembalas dan Maha Adil. 

Firman Allah SWT dalam surah an-Najm ayat 39 - 41 bermaksud: “Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakan. Dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan (kepadanya pada hari kiamat kelak). Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna.”

No comments:

Post a Comment