Sunday, 20 January 2019

KOD ETIKA HAKIM


Perkara 8 (1)(a): Seorang hakim hendaklah memastikan bahawa semua aktiviti luar kehakimannya TIDAK MENIMBULKAN KERAGUAN yang munasabah tentang keupayaan untuk bertindak dengan saksama sebagai sorang hakim.

Dan

Perkara 8(2): Seseorang hakim hendaklah MENGELAKKAN HUBUNGAN RAPAT DENGAN ANGGOTA PROFESION PERUNDANGAN secara individu, khususnya mereka yang menjalankan amalan di dalam mahkamah hakim itu, jika hubungan sedemikian mungkin menimbulkan syak atau tanggapan pilih kasih yang munasabah.


Elok kita faham kata kata mendalam bekas Hakim Kanan Tan Sri Jeffrey Tan Kok Hwa berkenaan kehidupan sebenar dan sewajarnya bagi seorang hakim: “Para hakim tidak sepatutnya dikenali. Keadilan adalah buta”