Thursday, 7 July 2016

KOMUNIKASI TANPA PREJUDIS

Komunikasi biasa terhalang atau terganggu apabila pihak terlibat saling meragui dan cuba mencari kesalahan pihak lain. Akibat situasi itu, mereka tidak menumpukan kepada apa yang dibincangkan.  Masing-masing merasakan mereka akan menjadi mangsa kepada pihak lain.

Sebab itu, setiap komunikasi perlu diadakan dengan jujur dan ikhlas.  Apa yang dibincangkan itu tidak ada agenda atau maksud yang tersembunyi.  Apa yang dibincangkan adalah secara berfokus dan masing-masing ingin mendapat kebaikan.

Komunikasi tanpa prejudis akan berlaku dengan ikhlas dan ia pasti akan berjalan lancar.   Kita tidak perlu memikirkan perkara terselindung yang berniat jahat.  Mereka tidak perlu merahsiakan perkara yang tidak sepatutnya dirahsiakan. 

Namun, tidak pula bermaksud semua perkara perlu dipersetujui.  Apa yang dibincangkan perlu berdasarkan kepada matlamat yang ingin dicapai.  Maka, jika ada perkara tidak patut dipersetujui, perkara itu kena dipertahankan.

Dengan kata lain, berkomunikasi tanpa prejudis bukan bermakna semua boleh dan tidak ada bantahan.  Perbincangan memang ada yang tidak sefahaman.  Justeru, komunikasi secara bijaksana dan tertib mesti diamalkan selalu.  

No comments:

Post a Comment