Thursday, 20 October 2016

ERTI JIHAD BAWA KESAN NILAI BAIK

Apabila disebut jihad, maka ditakrifkan secara harfi supaya membawa maksud ‘perang suci’. Amat menyedihkan, apabila tindakan pelampau juga dikaitkan dengan jihad. Hakikatnya mereka tidak melakukan jihad bawa kesan nilai baik seperti dituntut Islam. Peluang ini dilakukan pihak musuh untuk memperlihatkan bahawa Islam itu ganas dan suka kepada peperangan.

Melalui saluran media cetak dan sebagainya, agama Islam telah diberikan gambaran buruk berasaskan pandangan umum masyarakat; gambaran buruk ini pada asasnya disebabkan kejahilan, salah tafsir dan salah faham pihak siasah, media, masyarakat awam dan juga pada sesuatu keadaan atau peringkat; mereka yang dirujuk sebagai sarjana dan alim ulama.

Istilah yang sering kali diguna pakai dan dihubungkaitkan dengan amalan zalim orang-orang tertentu, yang mendakwa mereka mengamalkan kezaliman tersebut di atas nama agama Islam, ialah istilah 'jihad’.

Kepentingan faham istilah 'jihad’ memainkan peranan yang penting dalam kehidupan umat Islam.  Istilah 'jihad’ lazimnya disalahtafsirkan sebagai membawa maksud perang suci, yang seterusnya membawa erti keganasan dan pertumpahan darah.

Hakikat sebenarnya, ‘jihad’ membawa maksud ‘usaha yang bersungguh-sungguh’. Usaha yang diamalkan seseorang dengan sepenuh daya upayanya demi pencapaian suatu matlamat yang tulus.

Ini merupakan suatu usaha yang bersifat aman damai, yang tidak sama sekali berunsurkan keganasan dan kezaliman. Pada hakikatnya istilah betul dan yang membawa maksud peperangan ialah istilah ‘qital’ dan ‘harb’.

Hatta istilah pertama, yakni istilah ‘qital’ membawa maksud yang merujuk kepada mempertahankan diri, manakala istilah yang kedua, 'harb’ membawa maksud yang merujuk lebih kepada kezaliman ganas.

Merujuk kepada takrif agama Islam dan ditafsirkan melalui kitab al-Quran, tiada sebarang bentuk ‘qital’ mahupun 'harb’ yang dianggap suci dalam apa jua keadaan sekalipun. Pada hakikatnya, keseluruhan nas kitab al-Quran dan agama Islam berkisar faham keamanan.

Tidak dapat dinafikan terdapat waktu-waktu tertentu di mana perang diharuskan, dibenarkan, dan hatta dalam sesetengah keadaan, diterima. Perang hanya diterima sekiranya matlamatnya adalah untuk menegakkan keadilan.

Dengan kata lain, matlamat perang dalam keadaan yang dihuraikan tadi bertujuan mencari keadilan. Malahan, dalam perang, pihak musuh mesti dilayan secara adil.

Sekiranya kemenangan dicapai dalam mana-mana peperangan demi menegakkan keadilan, maka harus dipastikan tiada unsur-unsur kezaliman, penindasan, pengabdian atau ketidakadilan terhadap pihak musuh atau rakyatnya. Demikian juga tiada wujud kawalan ke atas sumber-sumber kekayaan negaranya, rakyatnya atau kerajaan jajahan.

Sebilangan ulama, ahli siasah dan sarjana Eropah, khususnya sejarawan, mempercayai bahawa penyebaran Islam, atau penerimaan agama Islam dilakukan berasaskan pedang disebabkan penyalah tafsiran mereka terhadap faham istilah ‘jihad’.

Pada hakikatnya, pemelukan agama Islam yang berasaskan paksaan jarang-jarang sekali berlaku. Penakluk-penakluk Muslim lazimnya berhasrat menyebarkan seruan agama Islam dan mereka ternyata berusaha menguasai akal fikiran pemeluk agama Islam dan tidak pula memaksa mereka tersebut.

Istilah 'jihad’ dalam maksudnya yang meluas yang membawa maksud usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh tidak semestinya membawa kepada faham peperangan atau pertempuran.

Usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh fi sabil illah dapat diusahakan melalui jalan yang aman lagi adil dan bukannya ganas dan zalim.

Faham jihad seharusnya boleh dianggap sebagai satu bentuk dakwah yang boleh diamalkan melalui saluran hikmah, akliah dan mantiqiah dan bukannya melalui saluran ganas menggunakan pedang atau ‘pujukan’ secara bersenjata.

Ahli fuqaha telah membezakan empat kaedah yang membolehkan seseorang yang beriman melaksanakan tanggungjawab jihadnya, iaitu sama ada dengan hatinya, percakapannya ataupun mantiqnya, amalannya, dan melalui pedang (iaitu dengan matlamat mempertahankan dirinya daripada kezaliman).

Kaedah yang pertama berkaitan dengan usaha menentang godaan iblis dan usaha menyelamatkan diri daripada waswas dan hasutannya yang mendorong nafsu manusia agar melakukan kejahatan. Jihad sebegini ditakrifkan sebagai jihad al-nafs. Bagi Nabi Muhammad, ianya ditakrifkan sebagai jihad yang termulia.

Kaedah yang kedua dan ketiga dilaksanakan sebahagian besarnya dengan menyuruh amalan kebaikan secara adil dan memperbetulkan kebatilan melalui saluran ilmu. Seterusnya ianya ditakrifkan sebagai jihad al-‘ilm.

Kaedah keempat membawa maksud qital, yakni peperangan demi pertahanan diri, dan ia berkaitan dengan usaha memerangi musuh agama. Dalam hal ini, umat Muslimin dipertanggungjawabkan untuk mengorbankan harta benda dan nyawa mereka.

Marilah kita berjihad dengan bersatu. Sesungguhnya sesiapa yang benar-benar menghayati ajaran Islam tidak sekali-kali menyukai kepada perpecahan, keganasan dan kemusnahan. 

Islam diturunkan kepada manusia untuk dijadikan panduan hidup yang memenuhi fitrah manusia ingin hidup dalam sejahtera, aman dan selamat.

Malah makna Islam sendiri membawa maksud sejahtera, aman dan selamat. Allah menyeru manusia agar menikmati kesejahteraan hidup secara mutlak melalui Islam.  

Firman Allah bermaksud: “Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam (keamanan, kesejahteraan) secara keseluruhannya.” (Surah al-Baqarah, ayat 208).

Sesiapa menerima Islam bermakna perlu menghayati perpaduan yang membawa kepada keamanan dan kesejahteraan yang bukan saja dalam lingkungan orang Islam, bahkan seluruh manusia dan makhluk di muka bumi ini.

Islam menegah umatnya mencetuskan sesuatu yang boleh mendatangkan perpecahan  dalam semua ertikata. Kehalusan dan ketelitian ajaran Islam mencegah berlaku perpecahan dalam hubungan sesama manusia dapat dilihat melalui perintah agar manusia sentiasa merendahkan diri.

Sabda Rasulullah bermaksud: “Amat baiklah orang yang merendahkan dirinya bukan ketika dia miskin, tetapi juga ketika berada (senang).” (Hadis riwayat Tabrani dan Bazar).

No comments:

Post a Comment