Saturday, 22 October 2016

HARGAI SUMBER AIR

Kepentingan air kepada manusia dan hidupan lain banyak dijelaskan dalam al-Quran. Firman Allah dalam al-Quran bermaksud: “Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji tanaman yang dikutip hasilnya.” (Surah Qaf, ayat 9).

Malaysia termasuk antara kawasan yang banyak menerima jumlah taburan hujan sepanjang tahun.  Sumber air membantu aktiviti ekonomi seperti pertanian, penternakan, kegunaan domestik dan perindustrian dijalankan dengan baik.

Sumber air perlu diurus dengan baik bagi mengelak bencana melibatkan air.  Dua bencana melibatkan air ialah kemarau dan banjir.  Kemarau panjang menyebabkan tiada bekalan air sehingga menghadapi masalah kritikal penggunaan air.  Manakala banjir pula menyebabkan kemusnahan harta benda dan nyawa yang dianggap antara bencana alam paling dahysat. 

Walaupun purata hujan di seluruh negara agak banyak, bekalan air sentiasa terjejas di   banyak tempat dan kadang kala meruncing. Masalah kekurangan bekalan air bukan satu kebetulan, tetapi satu kejadian akibat perbuatan manusia sendiri. 

Perkara ini berlaku disebabkan kurang penghayatan dan sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak dalam soal pengurusan sumber air.  Banyak pihak menganggap masalah berkaitan air adalah satu bencana alam biasa. 

Mereka lupa sebenarnya kejadian itu adalah balasan diturunkan ke atas manusia yang tidak menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah yang perlu menguruskan sumber alam dengan baik. 

Firman Allah bermaksud: “Dan setiap nasib buruk yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri, dan Tuhan memaafkan sebahagian besarnya.” (Surah asy-Syura, ayat 30).

Sikap tamak dan angkuh menjadikan manusia tidak merasakan apa-apa kesalahan biarpun mengetahui perbuatan mendatangkan keburukan.

Air bukan sahaja diperlukan oleh manusia, tetapi menjadi ‘nyawa’ kehidupan kepada alam ini.  Tumbuhan dan haiwan hidup dengan adanya air.  Tanpa air bumi akan gersang dan tidak ada sesuatu pun boleh hidup. 

Memandangkan air menjadi bahan utama untuk kehidupan, semestinya manusia menghargai air.  Sekiranya Allah telah menarik balik nikmat diturunkan melalui air, tidak ada sesiapa dapat mengatasi kekuasaan Allah untuk mengubah ketentuan-Nya. 

Firman Allah bermaksud: “Katakanlah apakah pandangan kamu jika sekiranya air kamu hilang lenyap (ditelan bumi), maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kamu air yang sentiasa terpancar mengalir.” (Surah al-Mulk, ayat 30).

Manusia dikenakan balasan di dunia atas apa dilakukan sebagai satu peringatan agar kembali insaf dan tidak berterusan melakukan dosa.  Sepertimana diceritakan dalam al-Quran mengenai kehancuran menimpa kaum Saba akibat ingkar mematuhi perintah Allah.

Kaum Saba mendapat limpah kurnia melakukan aktiviti pertanian secara besar-besaran dengan adanya bekalan air mencukupi melalui pembinaan ampangan.  Negeri Saba mendapat kemakmuran dan kehidupan mewah sehingga menjadi tumpuan penduduk dari negeri lain. 

Namun, segala nikmat tidak ditarik balik apabila kaum Saba ingkar perintah Allah. Firman Allah bermaksud: “Maka mereka berpaling ingkar, lalu Kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan.” (Surah Saba, ayat 16).

Balasan terhadap manusia berkaitan air bukan sahaja melalui banjir.  Balasan lain mungkin kekurangan bekalan air, tanah runtuh, banjir lumpur, hakisan tanah dan penyakit bawaan air.

Tanah runtuh berlaku apabila bukit yang menjadi paksi bumi mengalami perubahan ketara.  Aktiviti pembinaan bangunan, jalan raya dan penempatan yang dibuat di lereng atau di atas bukit menyebabkan kemusnahan struktur semulajadi menjadi punca utama kejadian tanah runtuh.

Aktiviti pembalakan haram tidak terkawal menimbulkan banyak keburukan.  Pokok ditebang sehingga kawasan hutang menjadi gondol.  Akibat perbuatan itu air hujan mengalir laju tanpa meresap di dalam tanah.  Simpanan air dalam tanah berkurangan dan mudah kering apabila musim kemarau. 

Manusia perlu mematuhi dan bertanggungjawab menjaga alam agar sumber utama tidak diganggu secara keterlaluan.  Soal pengurusan air merupakan fardu kifayah untuk kepentingan semua.  Semua pihak perlu memainkan peranan bagi menjamin kepentingan umum tidak dirosakkan.

Sekiranya manusia bersyukur dan menggunakan sumber alam dianugerahkan Allah dengan mematuhi peraturan alam, selama itu kehidupan manusia berjalan dengan baik. 

Sikap tamak tidak pernah sampai di penghujung, jika tidak dididik dengan perasaan takwa dan keimanan.  Sabda Rasulullah bermaksud: “Hari kiamat telah hampir dan manusia masih lagi bertambah tamak kepada dunia dan bertambah jauh daripada Allah.” (Hadis riwayat Tarmizi, Ibnu Majah dan Hakim).

Allah menjelaskan kemusnahan dan penderitaan bakal ditanggung manusia jika melakukan perbuatan menyalahi aturan alam.  Diharapkan kejadian sedemikian menjadi manusia insaf dan kembali bertaubat.  

No comments:

Post a Comment