Sunday, 15 January 2017

CARA BENTUK MOTIVASI KERJA CEMERLANG

Terdapat cara untuk membentuk motivasi kerja cemerlang di kalangan pekerja. Cara ini dihadap dapat membuahkan kesan positif.

Pelbagai kemahiran (skill variety). 

Maksud pelbagai kemahiran adalah merujuk kepada keperluan pelbagai kemahiran diperlukan untuk menyiapkan sesuatu tugas yang diberikan.    

Identiti tugas (task identitiy). 

Identiti tugas merujuk kepada setakat mana keperluan tugas yang perlu dilakukan seseorang pekerja untuk menyiapkan peringkat atau tugas yang ditetapkan. 

Kepentingan tugas (task significance). 

Konsep ini merujuk kepada tahap kesan tugas yang dilakukan untuk keseluruhan operasi, tugasan orang lain dan persekitaran tempat kerja. 

Autonomi (autonomy).

Autonomi ialah kebebasan yang diberikan oleh pihak atasan dalam melaksanakan tugas. 

Maklum balas (feedback). 

Ini merujuk kepada maklumbalas yang diperoleh daripada pihak lain berdasarkan hasil kerja atau operasi organisasi.

No comments:

Post a Comment