Friday, 20 January 2017

SYARAT WAJIB ZAKAT FITRAHPada setiap Ramadan, selain menunaikan ibadat puasa, satu lagi ibadat wajib dilaksanakan ialah berzakat fitrah.  Waktu berzakat fitrah ialah bermula bulan Ramadan hinggalah sebelum imam mengangkat takbir sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. 

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dan memerintahkan agar ia dibayar sebelum solat Aidil Fitri. (Hadis riwayat al-Bukhari)

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai satu pembersihan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan untuk orang miskin. (Hadis riwayat Abu Daud). 


Kefarduan zakat fitrah dijelaskan oleh Umar dari sabda Rasulullah bermaksud: “Sesungguhnya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah ini daripada Muslim, baik hamba atau merdeka, lelaki atau perempuan, iaitu sebanyak segantang kurma atau gandum.”  (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Zakat dari sudut bahasa bermakna keberkatan, kesucian, perkembangan dan kebaikan.  Manakala dari segi syarak pula bermaksud sebahagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah atau disebut juga zakat diri adalah kefarduan ke atas setiap orang.  Zakat fitrah diwajibkan kepada semua individu Muslim, tidak kira kecil, miskin maupun hamba.

Dari Abu Said al-Khudriy katanya: “Ketika Rasulullah masih berada bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap anak kecil, orang dewasa, merdeka atau hamba sebanyak segantang makanan sama ada berupa keju, gandum, kurma dau anggur kering.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut jumhur ulama, zakat fitrah wajib dibayar dalam bentuk makanan asasi pada suatu negeri. Jadi di Malaysia, zakat fitrah dibayar dalam bentuk beras.

Apakah zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk wang?

Menurut ulama Hanafiyah, zakat fitrah boleh dibayarkan dengan nilainya (qiimatuhu), iaitu dalam bentuk wang yang setara nilainya dengan makanan.

Manakala menurut ulama jumhur (Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah), tidak boleh dibayar zakat fitrah dengan nilainya. Zakat fitrah mesti diberi dalam bentuk makanan (beras).

Biarpun penganut Islam di Malaysia berfahaman Mazahab Shafie, dalam kes membayar zakat fitrah, pandangan ulama Hanafiyah digunakan pakai iaitu boleh membayar zakat fitrah berdasarkan nilai semasa sumber makanan asasi yang digunakan oleh penduduk setempat.

Justeru, di negara Malaysia majoriti orang Islam berzakat fitrah menggunakan matawang, biarpun masih ada yang kekal menggunakan beras. 

Jika dihalusi, kefarduan zakat fitrah ke atas setiap Muslim mempunyai erti amat mendalam.  Zakat fitrah menjadi tanda lengkapnya ibadat puasa Ramadan sebulan sehingga diri bersih daripada dosa dan mendapat keampunan sepenuhnya daripada Allah. 

Perlaksanaan ibadat zakat fitrah menjadi kayu pengukur ketakwaan setiap Muslim yang dibentuk sepanjang ibadat puasa.  Sekiranya ibadat puasa berkonsepkan menahan diri, ibadat membayar zakat fitrah pula satu pengorbanan melakukan sesuatu biasanya manusia tidak mahu melakukan. 

Bukan mudah untuk memberikan hak milik sendiri kepada orang lain, kecuali mereka yang beriman patuh melaksanakan perintah Allah.

Zakat fitrah menjadi tanda kekuatan jiwa hasil melalui institusi latihan puasa.  Hakikatnya ibadat zakat merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah dan menghakis sifat mencintai kekayaan dunia.

Dijelaskan zakat fitrah adalah ‘kenderaan’ menghantar ibadat puasa untuk diterima oleh Allah.  Justeru, sesiapa tidak menunaikan zakat fitrah bagi dirinya dan orang di bawah tanggungannya, sedangkan dia mampu melakukannya, maka pahala puasanya tidak diangkat. 

Zakat fitrah menjadi pelengkap kepada kesempurnaan ibadat puasa.  Ibadat puasa tanpa disempurnakan dengan zakat fitrah adalah ibadat yang cacat, tidak layak diangkat sebagai ibadat orang bertakwa.

Zakat fitrah juga berbeza berbanding zakat harta, zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat galian, zakat simpanan dan zakat pertanian yang mana hanya diwajibkan kepada yang memiliki sejumlah hasil agak banyak. 

Zakat fitrah diwajibkan kepada semua individu Muslim, tidak kira kecil, miskin maupun hamba.  Zakat fitrah bukan hanya diwajibkan kepada golongan kaya seperti difahami kebanyakan orang.

Ini jelas membuktikan kepentingan zakat fitrah kepada setiap Muslim dan seluruh masyarakat yang mendapat manfaatnya.  Sesungguhnya kefarduan zakat fitrah menguji ketakwaan dan keikhlasan yang tiada tandingannya. 

Tanpa menunaikan zakat fitrah, diri seseorang masih dalam keadaan tidak bersih sepenuhnya. Sebab itu fitrah bererti suci bersih. 

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap orang yang dikira masih mempunyai makanan mencukupi untuk diri dan tanggungannya pada hari Aidilfitri.

Kefarduan zakat fitrah turut menyenaraikan golongan miskin wajib menunaikan bagi dirinya dan juga tanggungannya.  Hanya golongan fakir, yakni golongan paling miskin yang tidak mempunyai bekalan makanan untuk dimakan pada keesokannya tidak diwajibkan membayar zakat fitrah.

Amat jelas sekali kefarduan zakat fitrah memerlukan pengorbanan yang amat tinggi, terutama di kalangan orang miskin.  Pada kebiasannya, golongan miskin menjadi kelompok utama menerima zakat, sedekah dan bantuan, tetapi bagi zakat fitrah mereka turut menjadi golongan memberi.

Di sebalik kefarduan zakat fitrah memperlihatkan betapa Islam amat mementingkan kepada pembinaan ummah yang sejahtera, tidak mementingkan diri, serta kepatuhan kepada hukum biarpun dalam keadaan kurang mampu.

Ketika kita merasa kurang mampu, mungkin ada orang lain yang lebih memerlukan daripada kita.  Sikap sanggup berkorban untuk membantu orang yang lebih daif daripada kita amat mulia. 

Untuk melahirkan ummah yang kuat dan berpadu hendaklah menjauhkan sikap mementingkan diri.  Melalui kefarduan berzakat fitrah diharapkan perpaduan umat Islam berada dalam keadaan lebih kukuh dan padu, lebih-lebih lagi ketika menyambut Aidilfitri yang menjadi lambang kejayaan melawan hawa nafsu.

Ingatlah, kegembiraan menyambut Aidilfitri tidak lengkap selagi kita tidak melaksanakan zakat fitrah untuk diri sendiri dan orang di bawah tanggangan.  Berzakat fitrahlah untuk menyempurnakan Ramadan dan ibadat puasa. 

No comments:

Post a Comment