Friday, 13 January 2017

KAWAT BENTUK DISIPLIN TAAT SETIA

Kawat atau kawad aktiviti mampu bentuk disiplin, tatatertib, taat setia dan kerjasama pelajar mahupun anggota badan beruniform. 

Berkawat adalah salah satu kaedah melahirkan individu cergas dan berdisiplin. Sebab itu, pasukan beruniform yang mengutamakan kecergasan dan disiplin yang tinggi mewajibkan setiap anggotanya berkawat.    

Falsafah kawat ialah melatih setiap anggota supaya cergas, berdisiplin, bermegah dengan tatatertib, taat setia dan berkerjasama. Ciri-ciri itu menjadi lambang kemegahan dan keistimewaan pasukan beruniform berbanding jabatan lain.   

Aspek kecergasan lahir daripada aktiviti kawat yang agak lasak dan memerlukan ketahanan fizikal dan mental. Anggota perlu melakukan pergerakan kawat di tengah panas terik dalam tempoh masa yang panjang. 

Pergerakan kawat perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk melahirkan pergerakan yang padat yang mana sekiranya ia dilakukan sambil lewa, pergerakan kawat tidak kelihatan kemas.
 
Pergerakan tidak sepenuh hati juga akan mengubah tempo berkawat yang ditetapkan. Semua pergerakan perlu dilakukan dengan serentak bagi setiap anggota yang berada dalam perbarisan.

Justeru itu, setiap anggota perlu cergas dan pantas, selain memberi perhatian terhadap setiap arahan yang diberikan kerana jika lewat atau cepat hanya satu saat berbanding dengan anggota lain akan menyebabkan pergerakan kawat menjadi cacat dan tidak menarik. 

Berdasarkan ciri-ciri cegas dan disiplin yang dapat dibentuk melalui berkawat, mendorong kebanyakan jabatan memperkenalkan asas-asas pergerakan kawat kepada pekerjanya.

Bahkan dalam kebanyakan kursus dianjurkan oleh jabatan turut memperuntukkan masa atau slot untuk peserta berkawat biarpun dalam tempoh masa yang singkat.

Latihan kawat perlu diadakan berbulan-bulan jika hendak memastikan anggota dapat berkawat dengan baik atau melakukan pelbagai pergerakan kawat.

Uuntuk latihan asas kawat kepada peserta kursus singkat mereka sekadar dianjar seperti sedia, senang diri, berjalan dan beberapa pergerakan lain yang sesuai untuk sesuatu majlis. 

Biarpun sekadar pergerakan asas dan tidak memakai uniform, peserta kursus yang mengikuti latihan kawat menunjukkan 'peningkatan' dari segi kecergasan dan disiplin,".

Latihan kawat perlu dilaksanakan di peringkat sekolah (semua pelajar) dan pekerja di jabatan kerajaan maupun swasta bagi meningkatkan kecergasan dan tahap disiplin.

Dengan kata lain, berkawat memerlukan tahap disiplin yang amat tinggi. Setiap anggota berkawat juga perlu memberi tumpuan 100 peratus kepada kawat yang sedang dilakukan.  

Taat setia.  Ciri taat setia lahir berdasarkan hakikat bahawa setiap anggota dikehendaki mengikut setiap arahan yang diberi oleh ketua perbarisan. Tiada bantahan atau pengecualian terhadap setiap arahan yang diberikan. Mereka perlu melakukan apa diarahkan dengan bersungguh-sungguh supaya mutu kawat berada di tahap terbaik.

Bermegah dengan tatatertib.  Erti bermegah dengan tatatertib ialah patuh kepada peraturan yang ditetapkan. Pasukan beruniform amat mementingkan soal mematuhi peraturan kerja yang ditetapkan. 

Memakai uniform termasuklah dalam tatatertib. Setiap anggota perlu berpakaian kemas dan mengikuti peraturan pemakaian. Pemakaian menjadi identiti pasukan dan tahap disiplin dapat dilihat cara mana anggota berpakaian. 

Setiap uniform tidak boleh dipakai sesuka hati. Setiap uniform telah ditetapkan seperti bentuk pakaian, ukuran, warna, jenis fabrik, alat tambahan dipakai bersama-sama dan beberapa ciri lain. Semua anggota memakai bentuk uniform yang sama, kecuali perbezaan berkaitan dengan pangkat.

Justeru, beruniform merupakan identiti terpenting pasukan. Kita dapat mengenali pasukan berdasarkan corak atau warna uniform. Di negara kita tidak terdapat pasukan yang sama uniform mereka. 

Kerjasama.  Nilai kerjasama yang dapat dilihat apabila setiap anggota dapat melakukan semua pergerakan bersama-sama. Tidak ada seorang anggotapun dikecualikan melakukan pergerakan kawat yang diarahkan. 

Kejayaan dan kekemasan kumpulan kawat bergantung kepada semua anggota. Jika ada anggota gagal melakukan pergerakan kawat, maka cacatlah keseluruhan kumpulan itu. Sebab itu seluruh anggota perlu menampilkan semangat kerjasama yang tinggi.  

Falsafah kawat ini tentulah tidak setakat ketika berkawat. Perkara yang sama perlu diterjemahkan dalam aktiviti lain, terutama ketika menjalankan tugas masing-masing. 

Sebab itu, kita dapat lihat anggota pasukan beruniform mempamerkan mutu disiplin yang tinggi. Mereka sanggup melakukan tugas-tugas yang mencabar yang dilihat sukar dilakukan oleh orang biasa. 

Berdasarkan itu, berkawat wajar dijadikan sebahagian daripada kaedah untuk mendidik disiplin pelajar. Diperhatikan pelajar yang menyertai pasukan beruniform dan aktif berkawat menampakkan ciri-ciri bermegah dengan tatatertib, cergas, taat setia dan kerjasama yang tinggi.

Kementerian Pelajaran wajar menjadikan pertandingan kawat kaki antara pasukan beruniform di sekolah sebagai antara acara kemuncak tahunan. Ia juga patut dipertandingkan di antara sekolah, daerah dan negeri. 

Pertandingan yang dianjurkan di peringkat kebangsaan akan meningkatkan semangat anggota untuk menjalani latihan kawat secara bersungguh-sungguh. Mewakili negeri dalam sesuatu pertandingan adalah satu kebanggan kepada setiap pelajar. 

Sebelum terpilih mewakili negeri, pertandingan peringkat sekolah, daerah dan negeri diadakan. Pertandingan ini melibatkan beribu-ribu orang pelajar di setiap negeri. 

No comments:

Post a Comment