Friday, 13 January 2017

HARGAI SUMBANGAN GOLONGAN TUA

Hormat orang tua. Golongan tua di Malaysia kian bertambah hasil program kesihatan yang lebih baik dan cara hidup yang mementingkan penjagaan kesihatan. 

Seperlima warga kita berusia 60 tahun ke atas pada tahun 2020 nanti. Angka ini amat besar dan boleh mencetuskan kesan politik yang mencabar. Ia bukanlah tugas mudah kerana melibatkan sikap rakyat, baik yang muda mahupun yang tua, pendirian majikan dan ketegasan pemerintah. 

Warga tua ditakrifkan sebagai mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Takrifan ini berpandukan kepada takrifan yang dibuat di World Assembly On Ageing, 1982 di Vienna. Definisi yang diguna pakai di Malaysia, adalah mereka yang berumur lebih 60 tahun ke atas.

Arah aliran demografi bagi penduduk berumur 15 tahun ke bawah semakin menurun bagi negara maju dan membangun, manakala arahaliran demografi bagi penduduk berumur lebih 60 tahun semakin meningkat.

Malaysia akan mencapai kategori Nation of Ageing Population menurut takrifan United Nations kerana Malaysia telah mencapai kadar penduduk warga tua yang melebihi 7%. 

Bilangan penduduk yang berumur 60 tahun ke atas mengalami peningkatan 5.9% (1991) menjadi dua kali ganda pada 2010 dan tiga kali ganda pada 2020. Jumlah penduduk warga tua akan mewakili 9.8% penduduk menjelang 2020 dengan kadar pertumbuhan sebanyak 4.4%.

Jika dilihat dengan lebih teliti, tren demografi ini mempunyai ciri-ciri tertentu di mana tren demografi yang berbeza mengikut etnik. Daripada segi etnik, kaum Cina menghadapi fenomena penuaan yang lebih cepat berbanding dengan kaum lain.

Terdapat pembahagian gender yang berbeza di mana warga tua daripada golongan wanita adalah lebih ramai daripada lelaki. Hal ini memerlukan fokus yang lebih prihatin dan sensitif kepada isu gender.

Merujuk kepada tren demografi di Sarawak, negeri itu menghadapi masalah penuaan yang mana pada tahun 1998 peratusan warga tua melebihi umur 60 tahun adalah lebih tinggi di Sarawak iaitu 6.5%, melebihi peratusan kebangsaan.

Arah aliran penduduk warga tua ini membawa pelbagai cabaran baru bukan sahaja kepada individu, tetapi juga keluarga, komuniti dan negara. Berbagai-bagai isu dan implikasi timbul akibat daripada arah aliran tersebut.

Sementara penduduk sedang mengalami proses penuaan, teknologi mula diserapkan ke dalam semua aspek kehidupan seharian dan mengubah cara, bentuk dan skop berkomunikasi, pendidikan, dan penjagaan kesihatan.

Rutin aktiviti harian seperti perbankan, mencari maklumat, dan pembayaran bil kesemua itu memerlukan penggunaan komputer. Warga tua perlu berinteraksi dengan kehidupan berteknologi untuk membantu rutin harian.

Teknologi komputer menjamin kualiti hidup yang lebih baik bagi warga tua yang berkeupayaan menjalankan tugas harian. Walau bagaimanapun masalah yang dihadapi berkaitan dengan reka bentuk produk dan masalah akses untuk mendapatkan kemahiran yang amat terbatas.

Tanggapan bahawa sudah tua, sudah tidak berdaya masih lagi membelenggu pemikiran sebahagian kita. Hal ini perlu dirubah dengan segera. Ikut resam padi, semakin menunduk semakin menjadi. Kalau hendak santan, maka carilah kelapa tua. 

Selain daripada faktor kesihatan jasmani dan rohani yang utama, kemahiran atau ilmu pekerja tua juga turut diambil kira. Oleh itu, amalan kesihatan dan falsafah belajar sepanjang hayat amat genting di pihak pekerja terutama yang memasuki zaman usia 50-an. 

Gambaran bahawa pekerja tua semakin kurang produktif sebenarnya tidak tepat. Azam berdikari dan berdisiplin tinggi merupakan teras kejayaan pekerja yang kian menua. Mereka memanfaatkan pengalaman dan kepakaran yang dibina sejak masa muda. 

Oleh itu, harus ada penilaian objektif untuk membolehkan mereka bekerja dan meraih ganjaran setimpal rakan kerja yang lebih muda. Suasana merangsang pekerja tua perlu diwujudkan. 

Peningkatan penjagaan kesihatan dan kesedaran gaya hidup sihat membolehkan warga emas meneruskan aktiviti kehidupan secara normal dan mampu menggalas tugas untuk menyumbang kepada pembangunan eknomi, kesejahteraan dan keharmonian. 

Banyak warga emas mencipta kejayaan selepas mereka menamatkan kerja tetap yang diceburi sejak usia muda. Mereka mencari peluang pekerjaan baru, terutama memulakan perniagaan dan mencapai kejayaan dari segi pulangan kewangan yang lebih baik berbanding kerjaya sebelumnya.  


Sebenarnya tidak ada istilah tua atau pencen kepada mereka yang mempunyai motivasi serta matlamat hidup yang tidak pernah terhenti. Ini bukan bermakna sikap tamak kepada dunia, tetapi sebagai memenuhi tuntutan agama bahawa mencari rezeki itu satu ibadah.  

Harta atau wang yang diperoleh mampu digunakan untuk pelbagai tujuan baik yang tentunya diberi ganjaran pahala sebagai bekal hidup di akhirat. 

No comments:

Post a Comment