Sunday, 15 January 2017

CARA BINA HUBUNGAN SOSIAL

Manusia dicipta untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia terikat kepada tanggungjawab yang telah ditetap oleh Allah. 

Dalam melaksanakan tanggungjawab itu aspek pengurusan satu perkara yang perlu ditekankan.  Tanpa kebijaksanaan mengurus, kehidupan menjadi tidak teratur dan gagal mencapai matlamat yang ditetapkan.

Namun, pengurusan yang baik tidak hanya dinilai pada kejayaan mencapai matlamat.  Pengurusan yang baik tidak sekadar melihat apa yang dihasilkan, tetapi juga segala proses sehingga hasil itu tercapai. 

Contohnya, pemaju perumahan tidak hanya melihat kepada kejayaan membina rumah semata-mata, tetapi mengambil kira tentang aspek lain seperti kesan kepada alam sekitar dan masyarakat sekitar.  Perkara ini dititik beratkan kerana ia kembali kepada matlamat asas penciptaan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah.

Justeru, dalam menjayakan pergurusan yang holistik, kita perlu bersandarkan kepada tiga aspek utama iaitu hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar.

Hubungan dengan Allah.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah terbaik dan paling sempurna kejadiannya berbanding makhluk lain yang menghuni alam ini.  Perkara ini ditegaskan Allah dalam firman yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (Surah at-Tin, ayat 4).

Namun, kesempurnaan itu tidak membawa erti jika sekirannya manusia tidak menjaga hubungan dengan Allah. Erti menjaga hubungan dengan Allah ialah melakukan apa yang disuruh dan menjauhkan apa yang dilarang. 

Sesungguhnya, sesiapa yang hidup di dunia dengan membelakangkan perintah Allah, maka tidaklah dia dipandang mulia di sisi Allah.  Biarpun hidup dipenuhi kemewahan, pangkat dan penghormatan, itu tidak memberi apa-apa makna. 

Perkara ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam bersabda bermaksud: "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad dan rupa bentuk kamu, tidak kepada keturunan dan harta kekayaan kamu, sebaliknya Allah memandang kepada hati kamu. Maka, sesiapa memiliki hati suci bersih, nescaya Allah amat mencintai orang tersebut. Ketahuilah! Wahai Anak Adam bahawa orang yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu." (Hadis riwayat Muslim dan Tabrani).

Kekuatan takwa memberi keyakinan bahawa apa yang dilakukan adalah semata-mata kerana Allah.  Inilah sumber kekuatan para sahabat dan pejuang yang sentiasa melakukan yang terbaik dalam semua hal sehingga Islam tersebar seluruh Semenanjung Arab seterusnya melepasi ke tanah besar Eropah ketika era kegemilangan Islam dulu.

Pengabdian diri kepada Allah memberi banyak kelebihan untuk mencapai kejayaan dalam hidup.  Perjalanan hidup dipenuhi kedamaian, kejayaan dan diredai kerana segala tindakan baik secara rohani maupun luaran dilakukan orang bertakwa dipandu oleh petunjuk Allah. 

Manusia akan mencapai kejayaan hidup jika berteraskan kepada takwa kerana ia berkaitan dengan melakukan apa yang disuruh dan menjauhkan apa yang dilarang.  Perkara yang Allah suruh sudah tentu mendatangkan kebaikan. Sedangkan apa yang dilarang itu jika dilakukan akan mendatangkan keburukan dan jika dijauhkan akan mendatangkan kebaikan pula.

Maka itu, sesiapa menguruskan hidup berdasarkan takwa akan meletakan dirinya dalam petujuk Allah.  Apa saja yang dilakukan memenuhi tuntutan kehidupan yang sempurna. Mereka bukan saja memelihaan hubungan dengan Allah, bahkan sentiasa memelihara serta memperbaiki hubungan baik dengan sesama manusia dan juga alam.  Perkara itu dilakukan kerana disuruh oleh Allah.                                                                         

Sesiapa yang hidupnya mementingkan takwa, maka balasan di akhirat adalah syurga.  Firman Allah bermaksud: “(Syurga) itu disediakan untuk orang bertakwa.” (Surah Ali Imran, ayat 133).

Namun, kehidupan manusia sentiasa diancam oleh gangguan syaitan.  Inilah pentingnya mengapa manusia perlu sentiasa mendampingkan dirinya kepada Allah.

Firman Allah bermaksud: “Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu.  Maka itu musuhilah dia, kerana sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongan yang terpedaya supaya sama-sama menjadi penghuni neraka.” (Surah Fathir, ayat 6).

Sebab itu, dalam organisai dan masyarakat perlu lebih banyak melakukan aktiviti atau usaha yang menjurus kepada mendekatkan diri kepada Allah.  Program yang melalaikan dan bertentangan dengan kehendak agama hendaklah dijauhkan.  Banyak perkara kemungkaran dilakukan secara berkumpulan kerana dianjurkan secara teratur. 

Malang sekali, organisasi yang sepatutnya menjadi tulang belakang menyeru manusia melakukan kebaikan telah berindak sebaliknya.  Jika sesuatu yang ditegah agama lebih banyak dilakukan di kalangan ahli masyarakat, maka tunggulah saat kehancuran dan pembalasan daripada Allah. 

Hubungan sesama manusia.

Konsep menjaga hubungan sesama manusia amat penting dilakukan.  Ini kerana kita hidup dalam kelompok manusia yang saling memerlukan antara satu sama lain.  Hubungan ini mungkin dalam bentuk adik beradik, ahli keluarga, jiran tetangga, rakan setugas dan sebagainya.  Orang itu mungkin kita kenali dan juga tidak dikenali.

Dalam Islam, hubungan sesama manusia yang paling penting ialah dengan ibu bapa.  Islam meletakkan ibu bapa pada kedudukan yang tinggi.  Syariat menetapkan mentaati ibu bapa sebagai satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap anak sepertimana yang dinyatakan dalam banyak ayat al-Quran dan hadis.   

Antaranya Firman Allah yang bermaksud: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa.” (Surah al-Ahqaaf, ayat 15).

Malah dalam ayat lain Allah menjelaskan bahawa tidak bersikap derhaka kepada ibu bapa, biarpun sekadar mengatakan perkataan kasar sekada perkatan 'cis'. 

Firman Allah bermaksud bermaksud: “Tuhanmu telah memerintahkan, supaya kamu tidak menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat santun terhadap kedua orang tua. Jika salah seorang telah lanjut usianya, atau kedua-duanya telah tua, janganlah sekali-kali engkau berani berkata ‘cis’ terhadap mereka dan janganlah engkau suka menggertak mereka.  Tetapi berkatalah dengan sopan santun dan lemah lembut.” (Surah al-Israk, ayat 23).

Manakala sabda Rasulullah yang bermaksud: “Keredaan Allah berdasarkan keredaan ibu bapa.  Dan kemurkaan Allah juga berdasarkan kemurkaan ibu bapa.” (Hadis riwayat Tirmizi).

Seterusnya, hubungan dalam kejiranan.  Islam mementingkan adab kejiranan dan menekankan aspek hak asasi individu, keadilan sosial dan keselamatan dalam kehidupan harian.  Aspek ini penting bagi mengelak membawa terjadinya perpecahan, dengki, bermusuhan dan khianat dalam masyarakat.

Kemantapan dan keutuhan hubungan kejiranan bergantung kepada ketinggian budi pekerti, semangat kekitaan dan saling menghormati yang diamalkan.  Amalan itu mewujudkan suasana kehidupan kejiranan selesa, selamat dan muhibah.     

Jiran yang perlu dihormati tidak terhad kepada jiran beragama Islam sahaja.  Wajib menghormati dan menjaga hak-hak jiran bukan Islam, termasuk berkaitan kepercayaan dan amalan agama mereka.  Perkara ini amat penting diamalkan di negara ini yang mempunyai penduduk berbilang kaum, adat dan agama anutan.

Sikap toleransi terhadap jiran bukan Islam penting kerana ia juga sebahgaian daripada dakwah.  Amalan itu memberi imej baik berkaitan Islam.  Ia dapat mengelak provokasi atau tindakan balas daripada penganut agama lain jika hak mereka diganggu.  

Rasulullah SAW amat mementingkan hubungan dengan jiran dan menekankan perkara yang sama kepada para sahabat. Perkara ini dijelaskan oleh Ibn Umar bahawa Rasulullah bersabda bermaksud: “Jibril sentiasa mewasiatkan kepadaku mengenai jiran tetangga sehingga aku menyangka bahawa beliau (iaitu jiran) yang akan mewarisinya (pusaka).” (Hadis riwayat Bukhari)

Selain itu, aspek hubungan dengan rakan sejawatan dan orang ramai juga perlu dijaga.  Banyak orang yang kita temui sebenar kita tidak kenali.  Ini tidak bermakna kita tidak perlu menghormati mereka.  Sesungguhnya hubungan baik sesama manusia perlu dijaga biarpun orang tidak dikenali. 

Kempen membina hubungan baik dalam organisasi perlu diteruskan.  Organisasi cemerlang diasaskan oleh hubungan baik ahli yang menyertainya.  Hubungan baik dalam organisasi menyatukan ahli dalam satu matlamat dan mampu melakukan tugasan secara bersama dan bersatu padu.  

Tindakan kerajaan mengadakan kempen kejiranan dan saling menghormati satu tanda perkara ini penting diamalkan.  Negara akan maju dan harmoni jika rakyat hidup saling menghormati dan tolong menolong.  Sebaliknya negara akan hancur akibat perpecahan, perbalahan dan irihati sesama rakyat.  Aspek kesederhanaan dianjurkan kerajaan sebenarnya mendidik rakyat agar menolak fahaman ekstrem. 

Hubungan dengan alam.

Melestarikan atau mengekalkan alam sekitar agar berada dalam keadaan yang bersih, aman, selesa dan selamat adalah satu tanggungjawab setiap individu.  Keperluan tersebut bertepatan dengan manifestasi bahawa alam sekitar adalah sebahagian daripada kehidupan manusia.  Jika tidak menjaga alam sekitar, bermakna kita tidak menjaga diri sendiri.

Kempen melestari alam sekitar perlu dilakukan sepanjang masa bagi menyedarkan masyarakat tentang kebersihan dan kepentingan penjagaan alam sekitar.  Penyertaan semua pihak dalam kempen ini amat diperlukan bagi memastikan tercapai matlamat yang diharapkan.

Usaha melestari alam sekitar menjadi amat penting memandangkan dunia sekarang semakin dicemari dengan toksid, bahan kumuh, sampah sarap, unsur gas dan bendalir berbahaya.  Kehidupan manusia dan hidupan lain semakin terancam akibat perbuatan manusia yang rakus dan tidak bertanggunjawab.

Sekiranya usaha melestari alam sekitar tidak dilakukan, kesannya ditanggung oleh manusia sendiri.  Seringkali kita dikejutkan kejadian bencana yang berlaku disebabkan sikap manusia yang tidak prihatin menjaga kepentingan khazanah alam. 

Kemusnahan terhadap alam sekitar terjadi angkara perbuatan manusia yang tidak mematuhi peraturan atau kaedah yang selamat dalam aktiviti kehidupan seharian. Tindakan itu dikaitkan dengan sikap ingin mengaut keuntungan maksimun dan mengurangkan kos.  

Peraturan soal kebersihan dan menjaga alam sekitar ada dibincangkan dalam kitab-kitab fikah yang menandakan ia turut menjadi amalan penting dalam ajaran Islam.  

Terdapat segelintir individu bersikap tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan yang nyata menyebabkan kerosakan alam sekitar seperti membuang sampah, sisa toksid dan agen pencemar alam secara tidak mematuhi peraturan yang ditetap pihak kerajaan.   

Tindakan buruk itu bukan sahaja menyalahi undang-undang negara, bahkan satu perbuatan dosa di sisi agama.  Ajaran Islam menegah umatnya melakukan perbuatan yang diketahui mendatangkan kesan buruk, tidak kiralah kecil atau besar.

Perbuatan itu dinyatakan oleh Allah dalam surah ar-Rum ayat 41 bermaksud:  “Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut, disebabkan usaha tangan manusia, kerana Tuhan hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali.”

Bencana alam yang sering berlaku di negara kita dilaporkan mempunyai kaitan dengan sikap tidak bertanggungjawab segelintir masyarakat yang tidak mengambil berat soal penjagaan alam sekitar.  Kejadian tanah runtuh, banjir lumpur, banjir kilat, bekalan air tercemar, kebakaran hutan dan sebagainya banyak berpunca daripada manusia sendiri.


Perbuatan tidak bertanggungjawab itu berpunca sikap rakus mementingkan keuntungan dan kesenangan dengan mudah semata-mata tanpa memikirkan kesannya kepada kehidupan.  Penebangan hutan tanpa kawalan, pembuangan sampah merata-rata, pembuangan sisa toksik dan sistem pembandaran tidak sistematik dilakukan berpunca sikap tidak menghargai kepentingan alam sekitar.

MODEL TANGGUNGJAWAB SOSIAL

Seperti telah dibincangkan, tanggungjawab sosial perlu dilakukan semua pihak.  Ia bukan sekadar dilakukan organisasi atau kerajaan semata-mata.  Setiap orang mempunyai peranan berdasarkan kepada 'kuasa' dan 'keupayaan' yang dimiliki. Perbincangan seterusnya mengemukakan contoh yang dapat dimainkan oleh individu atau organisasi dalam membentuk model tanggungjawab sosial.

Pelajar.  Golongan pelajar merupakan bakal pewaris kepimpinan negara.  Mereka mempunyai peranan besar untuk mencorak apa yang akan terjadi kepada negara. Justeru, golongan pelajar perlu didedahkan dengan nilai-nilai murni yang membentuk jati diri mereka.  Jika golongan ini tidak dididik dengan nilai-nilai murni, apabila dewasa nanti sukar lagi untuk melakukannya. 

Sesebuah negara akan hancur jika moral rakyatnya hancur dan dikuasai nilai-nilai negatif.  Banyak negara maju kini diambang kehancuran disebabkan gagal mengawal moral rakyatnya. 

Maka, usaha membendung salahlaku di kalangan generasi muda di negara kita dipergiatkan.  Ia dilakukan dengan cara penguatkuasaan seperti membenteras lumba haram, penyalahgunaan dadah dan sebagainya.

Justeru, didikan moral dan nilai murni kepada golongan pelajar menjadi modal insan yang membawa kejayaan dan kecemerlangan negara pada masa depan dijadikan agenda utama negara. 

Maka, tepat sekali apabila kerajaan memberi penumpuan untuk membina modal insan kelas pertama terhadap golongan pelajar dan belia dengan mewujudkan peluang pendidikan serta menganjurkan program-program bermanfaat kepada pelajar.
           
Pemegang saham -  Individu yang memiliki saham atau modal dalam sesebuah syarikat dinamakan pemegang saham.  Pemegang saham mempunyai peranan besar dalam menentukan hala tuju syarikat atau organisai. 

Sememangnya pemegang saham mengharapkan untuk melalui pelaburan yang dibuat.  Namun, perlu diingatkan keuntungan semata-mata tidak membawa kebaikan.  Masih terdapat perkara lain yang perlu difikirkan bersama, terutama dalam melaksankan tanggungjawab sosial. 

Di negara kita, syarikat besar memainkan peranan penting dalam perlaksanaan tanggungjawab sosial.  Syarikat menyediakan dana untuk membina negara bangsa yang berjaya seperti menubuhkan yayasan membantu pelajar, kempen kesedaran, menyediakan perkhidmatan percuma dan sebagainya.

Keputusan syarikat melakukan perkara itu adalah bergantung kepada apa yang dipersetujui atau dikehendaki oleh pemegang saham.  Justeru, pemegang saham bukan sahaja mengharapkan keuntungan, bahkan juga menyumbang dan berkongsi keuntungan dengan masyarakat keseluruhannya.

Pekerja - Golongan pekerja adalah tulang belakang kepada aktiviti ekonomi dan perkhidmatan.  Tanpa golongan pekerja, aktiviti yang berkaitan akan terhenti.  Perhatikan bagaimana kesan apabila kesatuan sekerja melakukan mogok tidak bekerja, contohnya pemandu bas. 

Bayangkan bagaimana pengguna bas akan menghadapi kesukaran amat sangat.  Ia boleh mendatangkan kerugian yang besar kepada negara.  Itu baru satu kesatuan sekerja. Apa akan jadi jika semua pekerja mogok secara serentak?

Pekerja yang baik tidak hanya mengharapkan gaji semata-mata.  Mereka pentingkan kualiti tugas yang dilakukan. Sebab itu, pekerja dedikasi akan sentiasa memikirkan untuk melakukan yang terbaik.  Ini khususnya jika bidang tugas mereka mempunyai hubung kait secara langsung dengan masyarakat seperti khidmat di kaunter, guru, doktor dan sebagainya.

Justeru, masa kerja digunakan sepenuhnya untuk berkhidmat.  Mereka tidak mengamalkan curi tulang atau kerja sambil lewa.  Kepuasan pelanggan adalah kepuasan mereka juga.

Paling penting, mereka menjauhi daripada amalan rasuah. Rasuah menghancurkan negara.  Negara kaya boleh jatuh miskin jika amalan rasuah berleluasa.

Pengguna -  Adalah merujuk kepada mereka yang menggunakan sesuatu barangan atau perkhidmatan yang disediakan syarikat, organisasi mahupun kerajaan.  Biarpun dianggap sebagai pengguna, mereka juga mempunyai peranan penting dalam membentuk model tanggungjawab sosial.

Masalah kenaikan harga barangan sering berlaku di negara kita. Perkara ini disebabkan permintaan melebihi penawaran.  Ia kerap berlaku pada musim perayaan. 

Peranan boleh dilakukan oleh pengguna ialah bijak membuat pembelian.  Jika harga barang meningkat, mereka patut menghentikan pembelian dan beralih kepada barangan gantian lain.  Apabila kurang permintaan, harga biasanya akan turun. 

Sikap pengguna yang masih membeli biarpun harga barangan tertentu meningkat menyebabkan kadar inflasi semakin tinggi.  Keadaan ini memberi kesan buruk kepada ekonomi negara. 

Jadi, pengguna perlu bijak berbelanja dan mengelak kesan buruk kepada kewangan sendiri dan masyarakat keseluruhannya. 

Soal jimat berbelanja amat ditekan dalam Islam.  Islam mengutamakan kesederhanaan dan mengelak perkara mendatangkan keburukan.  Sikap boros adalah kawan syaitan.

Penghutang - Golongan penghutang juga ada peranan dalam tanggungjawab sosial.  Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut.  Sikap berhutang tanpa mengambil kira keupayaan membayar menyebabkan kesan sosial yang teruk.  Kes along dan bankrap selalu membelanggu mereka yang gagal membayar hutang. 

Kegagalan membayar hutang boleh menyebabkan hubungan kurang elok di antara penghutang dan pemiutang.  Ada putus saudar disebabkan hutang. 

Bagi peminjan institusi seperti Program Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN), pinjaman perlu dijelaskan kerana ia melibatkan kepentingan ramai.  Wang yang dibayar itu boleh digunakan untuk pelajar lain pula.  Mereka yang telah berjaya perlu bersyukur bahawa dengan pinjaman itu membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke tahap tertinggi.  Jika, pinjaman itu tidak dijelaskan, ia menghalang pelajar lain untuk membuat pinjaman.  Fikirkan, jika yang gagal mendapat pinjaman itu adalah kita sendiri.                                                                                                         
Sesungguhnya Allah tidak menerima pahala orang yang meninggal dunia yang tidak menjelaskan hutang dengan sengaja. Roh orang tidak membayar hutang tergantung di antara langit dan bumi.  Sebab itu, harta mereka yang meninggal dunia lebih berhak untuk dibayar hutang yang belum dilunaskan, berbanding diserahkan kepada waris mereka. 

Peniaga -  Perniagaan merupakan aktiviti terawal manusia. Aktiviti perniagaan membentuk hubungan paling penting sesama manusia.  Tidak ada hari tanpa wujud perniagaan. Perniagaan wujud sejak manusia hidup secara bermasyarakat.  Ini kerana keperluan manusia berbeza-beza atau banyak, sedangkan kemampuan menghasil sendiri amat terhad.  Petani menghasilkan hasil pertanian memerlukan ikan yang ditangkap oleh nelayan, sedangkan nelayan pula ingin hasil pertanian.  Maka, mereka boleh melakukan pertukaran barang.

Apabila wujud sistem matawang, maka pertukaran itu dilakukan menggunakan matawang.  Ia memudahkan urusan jual beli dan mempelbagaikan hasil barang yang boleh diniagakan.

Memandangkan betapa penting aktiviti perniagaan, maka terdapat lebih 500 buah hadis daripada Rasulullah SAW membincangkan atau memperkatakan mengenai perniagaan.  Dalam al-Quran juga tidak terkucali menyebut mengenai perniagaan agar ia berlaku secara adil dan mengelak berlaku penindasan.

Sebab itu, peniaga mempunyai tanggungjawab sosial amat penting untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan mendapat apa yang diperlukan.  Sikap peniaga yang hanya mementingkan keuntungan akan menyebabkan masyarakat hidup dalam gawat.  Keperluan tidak dapat diperoleh sepenuhnya apabila peniaga melakukan sorok barang bertujuan untuk manipulasi harga. 

KESIMPULAN

Bedasarkan apa telah dibincangkan, dapat disimpulkan bahawa perkara wajib dilakukan dalam hidup ini tidak terhad kepada ibadat khusus semata-mata.  Malah, konsep ibadat sebenarnya amat luas.  Apa saja yang dilakukan mendatangkan kebaikan dilakukan semata-mata kerana Allah adalah ibadat.

Justeru, mematuhi etika dan tanggungjawab sosial juga satu ibadat.  Maka, tidak patut ada yang merasakan kerugian apabila terpaksa mengorbankan sesuatu semata-mata untuk memenuhi tuntutan tanggungjawab sosial.  Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan setiap apa yang dilakukan oleh hamba-Nya biarpun sekecil mana. 

Mereka yang membuang duri di jalan raya juga dikira telah melakukan satu sumbangan besar untuk masyarakat.  Inikan pula mereka yang melakukan perkara penting dalam masyarakat seperti melakukan sesuatu tugas hingga memberi kebaikan kepada semua orang.

Sebab itu, hidup ini tidak hanya untuk kejayaan di dunia. Fikirkan tentang kejayaan di akhirat yang lebih penting. Maka itu, dalam kehidupan seharian kita perlu bersedia untuk melakukan tanggungjawab sosial biarpun memerlukan pengorbanan dari segi masa, tenaga dan wang.

Umat Islam seharusnya tidak terpengaruh dengan pemikiran Barat yang mengasingkan agama dengan urusan seharian. Pada mereka, agama hanya ada di rumah-rumah ibadat. Golongan agama, tidak wajar mencampuri urusan pentadbiran negara dan sistem ekonomi.

Demi mengejar keuntungan, masyarakat Barat sanggup melakukan apa saja, biarpun dalam bentuk penindasan. Konsep ekonomi kapitalis melihat keuntungan melebihi segala-galanya. 

Sebab itu, di Barat jurang kehidupan antara kaya dan miskin semakin melebar.  Golongan kaya menikmati kehidupan tanpa sekatan, sedang yang miskin pula terpaksa menyambung nyawa demi meneruskan kehidupan. 

Untuk meletakkan kehidupan manusia pada kedudukan tertinggi, perlaksanaan etika dan tanggungjawab sosial perlu dilaksanakan dengan setulus hati.  Jangan pentingkan balasan manusia, sebaliknya lakukan dengan ikhlas kerana setiap apa yang dilakukan dengan ikhlas tetap akan mendapat pembalasan di akhirat, biarpun menanggung 'kerugian' di dunia.

No comments:

Post a Comment