Monday, 11 December 2017

KELANTAN TERAWAL TERIMA ISLAM DI NUSANTARA


Kelantan dikatakan antara negeri terawal menerima kedatangan Islam di Nusantara. Biarpun tidak jelas masa mulanya, tetapi bukti sejarah mengatakan agama Islam mula bertapak dan dianuti penduduk Kelantan sejak kira-kira 1180 Masihi atau 577 Hijrah.

Tafsiran tersebut dibuat berdasarkan kepada penemuan dinar emas pada tahun 1941 di kawasan bekas tapak Kota Kubang Labu yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Kelantan pada sekitar 1702 Masihi.  

Pada muka depan dinar tersebut tertulis perkataan Arab ‘al-Mutawakkal Allah’ yang bermaksud ‘berserah kepada Allah’. Manakala di muka belakangnya tertulis perkataan ‘al-Julus Kelantan’  bermaksud ‘Kerajaan Kelantan”.

Di bahagian atas perkataan tersebut tertulis angka Arab 0VV bermaksud 577.  Angka 557 tidak dinyatakan sebagai tahun, tetapi telah ditafsir oleh ahli sejarah sebagai tahun 577 Hijrah yang bersamaan tahun 1180 atau 1881 Masihi.

Berdasarkan kepada penemuan dinar emas itu, dapat disimpulkan bahawa agama Islam telah bertapak dan dianuti rakyat Kelantan sejak abab keenam Hijrah atau  abad ke 12 Masihi.  

Jika bahan sejarah ini dapat diterima sebagai bukti berkaitan penerimaan ajaran Islam di Kelantan, bermakna Kelantan lebih awal kira-kira 300 tahun daripada Melaka didatangi pendakwah Islam.

No comments:

Post a Comment