Monday, 12 December 2016

PERANGKAP SKIM CEPAT KAYA

Skim cepat kaya biasa kita dengar.  Bunyinya macam menarik dan menyebabkan orang mudah tertarik. Malangnya berita buruk biasa kita dengar akibatnya.  

Skim menarik minat mereka ingin cepat kaya sekadar indah khabar dari lupa.  Niat hendak kaya bertukar kepada kerugian jutaan ringgit kepada yang menyertainya. Mereka terperangkap dan jadi mangsa.

Anehnya, rakyat di Malaysia masih tidak serik ditipu skim cepat kaya dan skim piramid atau skim lain yang seumpamanya. 

Mangsanya melibatkan semua peringkat umur, taraf pendidikan dan kedudukan.   Ada dalam kalangan mereka golongan profesional dan berkedudukan tinggi yang pada lojiknya tidak sepatutnya menjadi mangsa. 

Skim cepat kaya merupakan satu skim di mana sejumlah wang akan didepositkan atau dilaburkan kepada penganjur skim cepat kaya dangan janji dan syarat bahawa wang deposit tersebut akan dipulangkan kembali dengan faedah atau keuntungan.

Keuntungan yang dijanjikan bagi wang yang didepositkan selalunya lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan berlesen.

Terdapat pelbagai jenis skim cepat kaya terkenal di negara kita.   Antaranya adalah skim piramid dan skim ponzi. Di Malaysia skim cepat kaya yang paling terkenal adalah skim Pak Man Telo.

Pada permulaan skim tersebut, penganjur menggunakan wang deposit yang diterima daripada pendeposit baru untuk membayar pulangan atau wang pokok pendeposit yang sebelumnya.

Pada amnya, para penganjur skim cepat kaya tidak melaburkan deposit yang diterima ke dalam pelaburan atau perusahaan yang mendatangkan keuntungan yang sama atau lebih tinggi.

Oleh yang demikian, mereka tidak dapat terus menanggung pembayaran pulangan yang tinggi kepada pelabur yang sedia ada. Jika tiada deposit baru diterima oleh penganjur atau skim ini dibatalkan, ia akan gagal dan para pelabur atau pendeposit akan kehilangan wang mereka.

Terdapat penganjur cuba mengelirukan pelabur dengan membuat pelaburan yang sebenar dalam perlbagai sektor seperti penternakan, peladangan, saham luar negara, emas, komoditi, forex dan sebagainya. 

Namun hakikatnya, cara pembayaran tetap menggunakan deposit pelabur baru.  Mungkin ada sedikit keuntungan dari pelaburan yang dibuat, tetapi tidak memadai untuk membayar keuntungan tinggi yang dijanjikan kepada pelabur. 

Pada kebiasaannya antara ayat-ayat skim cepat kaya adalah:-

- Anda hanya perlu mengeposkan kepada .. orang yang kemudiannya akan membuat deposit kedalam akaun anda..... 

- Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Hanya tunggu wang terkumpul dalam akaun anda....

- Dijamin tiada risiko, dan wang akan dipulangkan kembali.
- Orang berkenaan (individu, syarikat atau organisasi) menerima, mengambil atau menyetujuterima deposit daripada orang awam tidak mempunyai lesen di bawah seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989; - --

- Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit dengan atau tanpa faedah atau pulangan (faedah atau pulangan pelaburan dijanjikan untuk dibayar dalam suatu tempoh masa dan dalam bentuk wang atau nilaian wang, sebagainya).

- Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit pokok apabila pembayaran balik dituntut atau pada suatu masa atau mengikut hal keadaan yang dipersetujui oleh atau bagi pihak orang yang membuat bayaran itu dan orang yang menerimanya, dengan apa-apa balasan berupa wang atau nilaian wang (pembayaran pelaburan pokok adakalanya dimasukkan sekali dalam faedah atau pulangan tetap yang dijanjikan).

Sebenarnya mudah untuk kita mengetahui sama ada sesuatu skim itu benar atau satu penipuan. Elemen keuntungan atau dividen yang dijanjikan mestilah 'logik' mengikut kadar yang biasa diterima melalui skim sah lain.

Sudah tentu ada yang tidak kena jika pelabur dijanjikan pulangan sehingga 10 peratus sebulan atau melebihi sekali ganda, yakni 100 peratus dalam tempoh setahun. Sedangkan pelaburan biasa hanya memberi pulangan sekitar lima hingga 15 peratus setahun.

Dalam hal ini, kita seharusnya dapat berfikir dengan rasional, mana-mana skim pelaburan yang menjanjikan keuntungan tetap dan tidak setimpal dengan usaha dilakukan adalah haram. 

Hukum haram amat jelas dalam sistem piramid. Sistem itu hanya menguntungkan pihak berada di atas dan merugikan pihak di bawah. Ia banyak membabitkan unsur penipuan dan helah. Jika ada barang diniagakan, itu hanya helah.

Islam memang menggalakkan umatnya berniaga.  Namun, perlulah kita berniaga dengan jujur.  Jauhkan penipuan.  Sikap menipu adalah tanda tamak yang dicela oleh agama.  

Bertaubatlah sebelum terlambat. Sesiapa menerima keuntungan secara batil atau skim yang meragukan termasuk dalam perbuatan dosa.  Keuntungan itu dikira seperti riba. 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 12 Rabiul Awwal 1422 bersamaan 4 Julai 2001 telah membincangkan mengenai Skim Cepat Kaya.

Fatwanya: 'Skim cepat kaya adalah pelaburan batal dan haram hukumnya. Setiap umat Islam hendaklah menjauhi dan mengelakkan dirinya dari terlibat dengan skim ini. Bagi mereka yang telah terlibat hendaklah bertaubat dengan segera.'

Memang sikap manusia tidak mudah puas dengan apa yang telah dimiliki.  Biarpun telah memiliki kekayaan, mereka ingin lebih banyak lagi kekayaan.

Daripada Anas Rasulullah SAW bersabda: 'Seandainya anak Adam mempunyai dua lembah harta tentu dia masih menginginkan yang ketiga. Padahal yang memenuhi perut anak Adam hanyalah tanah-tanah(kuburnya) dan Allah tetap menerima taubat orang yang ingin bertaubat' (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Mereka yang menjalankan Skim Cepat Kaya melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989. Mereka yang sabit dengan kesalahan dibawah akta tersebut boleh dihukum hukuman penjara 10 tahun atau denda RM10 juta atau kedua-duanya.

Nasihat kepada pelabur:
 Berurusan hanya dengan institusi kewangan dan peniaga mata wang asing yang berlesen
 Semak terlebih dahulu dengan pihak berkuasa yang berkaitan
 Jangan gopoh atau membiarkan diri dipaksa untuk melabur
 Berhati-hati dengan pelaburan yang dibuat melalui internet
 Berwaspada dengan sebarang peluang pelaburan yang tidak bertulis
 Jika suatu pelaburan telah dibuat, simpan kesemua dokumen/bukti yang berkaitan sebagai rujukan. 

Orang awam diingatkan supaya berhati-hati dengan skim pelaburan yang dipromosikan melalui internet. Sesetengah syarikat dan laman web yang menawarkan skim pelaburan melalui internet tidak dilesenkan atau diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia untuk mengambil deposit atau membuat urus niaga mata wang asing.

Aktiviti sedemikian biasanya menawarkan pulangan pelaburan yang menarik atau peluang pelaburan yang membabitkan kadar pulangan yang tidak realistik dan tanpa risiko atau berisiko rendah.

Aktiviti pengambilan deposit secara haram adalah suatu perbuatan menerima, mengambil, atau menyetujuterima deposit (wang, logam berharga, batu berharga, apa-apa artikel lain dan sebagainya) daripada orang awam atau pelabur, yang menjanjikan pembayaran semula deposit tersebut biasanya dengan faedah atau pulangan atau dengan sebarang balasan yang berupa wang atau nilaian wang, tanpa mempunyai satu lesen yang sah di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989.


No comments:

Post a Comment