Sunday, 15 January 2017

CARA KENAL CIRI AMALAN SYIAH

Syiah nikah mutaah, taqiyah dan kafirkan sahabat.  Keputusan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai ajaran Syiah pada 1996 menetapkan umat Islam di negara ini hendaklah hanya mengikut ajaran Islam berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak.

Justeru, sebagai umat Islam di negara ini yang berpegang dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita seharusnya memahaminya bertujuan memastikan kesucian akidah dan syariah Islam dipertahankan, dibela serta dipelihara. 

Hanya Islamlah agama yang diiktiraf di sisi Allah SWT, iaitu agama yang menjamin umat Islam kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. Dan orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih kecuali selepas sampai kepada mereka pengetahuan kerana hasad dengki di kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisab-Nya. (Surah Ali-Imran, ayat 19) 

Namun, akhir-akhir ini ajaran Syiah yang dibawa masuk ke Nusantara semakin berkembang di negara kita. Ajaran Syiah yang bertapak di Malaysia adalah ajaran Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyyah (Jafariyyah). 

Banyak penyelewengan telah dilakukan golongan ini yang menyentuh sama ada dari sudut akidah, syariah dan kepentingan umum.

Antara pegangan akidah Syiah ialah mendakwa imamah sebagai rukun Islam pertama dan termasuk dalam perkara usuluddin. Kedua, menafikan kekhalifahan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Uthman. 

Mengkafir dan memfasikkan sahabat, mendakwa al-Quran telah diubah, berdoa supaya dihapuskan penentang Syiah termasuk pihak berkuasa, mengharuskan perbuatan meliwat, menyambut hari Karbala pada setiap 10 Muharam. 

Mempertahan amalan nikah mutaah, mempertikai kesahihan dan keutuhan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah, mendakwa Syiah adalah pengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar dan mencabar pihak berkuasa. 

Justeru, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 2 dan 3 Mei 1996 di Langkawi, Kedah, telah membuat keputusan mengharamkan ajaran Syiah di Malaysia dan menetapkan umat Islam mengikuti ajaran Islam berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi aqidah, syariat dan akhlak. 

Di antara dua perkara yang menjadi kelaziman ulama Syiah dan penganutnya ialah taqiyah (berpura-pura) dan Mutah. 

Taqiyah bermaksud satu ucapan atau perbuatan yang anda lakukan tidak sesuai dengan keyakinan, untuk menghindari bahaya yang mengancam jiwa, harta untuk menjaga kehormatan anda. 

Mesejnya apabila berhadapan dengan Ahli Sunnah maka perlu berpura-pura seperti beraqidah dengan Ahli sunnah supaya dapat berbaik-baik dengan ahli sunnah dan apabila mempunyai peluang mereka akan menyebarkan ajaran syiah mereka ini.

Seperti kata al-Kulaini dalam kitabnya “ Jagalah Agama Kalian (Syiah), tutupilah dengan Taqiyah, tidak dianggap beriman seseorang sebelum ia bertaqiyah”. Hal ini menunjukkan bahawa Taqiyah atau sifat munafik ini adalah tanda-tanda orang yang beriman. Nauzubillah.

Manakala Mutah pula adalah perzinaan yang diberikan nama nikah bagi mengaburi masyarakat awam yang jahil dalam hal ini. Mutah adalah pernikahan kontrak tertentu sama ada mengikut hari, bulan, tahun atau beberapa jam sahaja tanpa saksi, wali dan nafkah cuma beberapa bayaran sahaja.

Pernikahan ini di sisi Islam adalah haram dan tidak sah. Manakala di sisi Syiah ia adalah sebuah pernikahan yang mulia dan anak yang lahir dari mut’ah adalah anak yang paling mulia. 

Bahkan agama Syiah ini tidak membataskan berapa orang wanita atau lelaki yang hendak dimutah, dihalalkan walaupun dengan 1000 orang dan walau pun dia isteri seseorang. 

Penzinaan Mutah inilah yang menjadikan kenapa ramai yang terpengaruh dengan agama Syiah ini kerana dalam agama Syiah ini ada kelazatan zina yang telah di’agama’kan dengan diberikan nama Nikah Mutah .

-------------------

Syiah (شيعة Syi'aṯ) ialah salah satu aliran atau mazahab dalam Islam selain daripada Sunni.  Secara umum, Syiah menolak kepemimpinan daripada tiga khalifah sunni pertama seperti juga sunni menolak Imam daripada Imam Syiah.  

Muslim Syiah mengikuti Islam berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Ahlul Baiat- nya kerana menolak hadis yang berlawanan dengan kepercayaan mereka.

Manakala kumpulan ajaran sesat ialah kelompok yang mengaku Islam, tetapi mengamalkan ajaran atau amalan yang berlawanan dengan kehendak Islam.  

Masyarakat Islam di Malaysia mengamalkan Ahli Sunnah wal Jammah dan menolak kehadiran fahaman Syiah, dan lebih-lebih lagi ajaran sesat yang telah pasti sesat.

Maka itu, amat perlu agar perkataan Sunnah wal Jamaah ditambah dalam Perlembagaan Persekutuan.  Cara itu memberi perakuan bahawa hanya fahaman Sunnan wal Jamaah yang diterima sebagai Islam di Malaysia.  


Perincian mengenai Islam yang diterima di Malaysia antara lain dapat mengekang usaha pihak tertentu untuk membawa fahaman Syiah di negara ini.  

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 May 1996 telah membincangkan Syiah Di Malaysia. 

Muzakarah telah memutuskan bahawa bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 [Kertas Bil. 2/8/84, Perkara 4.2. (2)] mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti berikut:” 

Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini Jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya Mazhab Syiah dari golongan Al-Zaidiyah dan Jaafariah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia.” DIMANSUHKAN.

Muzakarah juga menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak.

No comments:

Post a Comment