Sunday, 15 January 2017

JUALAN LANGSUNG JANA KEKAYAAN

Multi Level Marketing (MLM) atau jualan langsung kini satu industri yang bernilai berbilion ringgit dan ramai wanita menjadi tonggak kejayaannya.  Semangat wanita yang sukakan cabaran dan ingin berdikari memilih bidang MLM sebagai satu alternatif menuju impian memiliki kekayaan dan kejayaan dalam hidup.

Memang ramai wanita suka bekerja tetapi terhalang disebabkan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu.  Tambahan, pendapatan yang diperoleh tidak berbaloi dengan pengorbanan yang terpaksa dihadapi. 

Namun, tentulah sesuatu yang baik jika mereka dapat melakukan tugas secara serentak iaitu mencari rezeki dan pada masa yang sama tidak menghalang tugas sebagai ibu dan isteri. 

Peluang ini ditawarkan oleh industri MLM untuk wanita mencapai imbangan antara tanggungjawab menguruskan rumah tangga dan kerjaya, dan meraih pendapatan lumayan.

Banyak wanita kini mampu memperoleh pendapatan lima angka hasil kejayaan kepimpinan dalam MLM.  Jualan langsung menjadikan keinginan memperoleh kekayaan dan kesenangan hidup yang dulu dianggap tidak mungkin dicapai kini menjadi satu kenyataan.

Kebanyakan wanita yang menyertai jualan langsung asalnya suri rumah sepenuh masa.  Penyertaan pada peringkat awal mungkin disebabkan terpengaruh dengan rakan dan jiran yang telah menyertai jualan langsung dan menikmati kejayaan dengan memperoleh pendapatan yang menarik.

Untuk bermula dalam bidang jualan langsung tidak memerlukan modal yang besar.  Dengan membayar yuran keahlian sebanyak RM30 hingga RM100, seseorang boleh memulakan perniagaan jualan langsung. Kos itu biasanya meliputi kos kit jualan dan barang pengenalan.

Jadi, apabila diperkenalkan dengan sesuatu syarikat jualan langsung, ramai yang menyahut cabaran untuk mengubah masa depan diri dan keluarga.  Tidak rugi mencuba dan kalaupun tidak berjaya, modal yang dikeluarkan amat kecil dan memberi satu pengalaman baru untuk mereka.

Mereka yang baru menyertai jualan langsung tidak perlu risau mengenai pengetahuan mengenai perniagaan dan pengalaman kerana pemimpin atau up line akan membantu.  Bahkan, syarikat biasanya menyediakan infrastruktur, sokongan dan juga bengkel latihan untuk membantu pengedar baru.

Kejayaan dalam jualan langsung bukan saja memberi kebebasan kewangan membantu menaikkan taraf hidup, bahkan memberi kepuasan dan keyakinan diri, serta kejayaan yang dibina secara berperingkat.

Namun perlu diingatkan, sesiapa yang ingin menyertai jualan langsung hendaklah memastikan syarikat yang disertai itu mempunyai lesen sepertimana dikehendaki Akta Jualan Langsung (AJL) 1993 dan Peraturan-peraturan Jualan Langsung 1993.  

Akta tersebut bertujuan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan aktiviti jualan langsung yang beretika; dan melarang segala kegiatan berbentuk piramid serta skim cepat kaya.

SEKSYEN 4(1) AJL 93
"Tertakluk kepada seksyen 14 dan 42, tiada seorang pun boleh menjalankan apa-apa perniagaan jualan langsung melainkan jika ia suatu syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan memegang lesen yang sah yang diberikan di bawah seksyen 6".

SEKSYEN 2 AJL 93
Bagi maksud garis panduan  ini :
(a)       "Jualan Langsung" ertinya jualan pintu ke pintu dan pesanan pos mengikut pengertian akta ini

(b)        "Jualan Pintu ke pintu" ertinya atau perkhidmatan yang dijalankan dengan cara berikut:

Seseorang atau mana-mana yang diberikuasa olehnya:
i)       pergi dari satu tempat ke satu tempat selain daripada satu tempat perniagaan yang tetap; atau
ii)     membuat panggilan telefon mencari orang yang bersedia untuk membuat kontrak sebagai pembeli bagi penjualan barang atau perkhidmatan.
Orang yang mula-mula disebut itu atau mana-mana orang lain selepas itu atau kemudiannya membuat perundingan dengan bakal pembeli dengan mewujudkan kontrak itu

(c)   "Jualan Pesanan Pos" ertinya jualan barang atau perkhidmatan yang dijalankan oleh seseorang, samada sendiri atau melalui mana-mana orang yang diberikuasa olehnya, denga menerima tawaran bagi kontrak jualan melalui pos.

JENIS PELAN PEMASARAN DI BAWAH PERNIAGAAN JUALAN LANGSUNG

Terdapat tiga jenis pelan pemasaran di bawah perniagaan jualan langsung seperti berikut:

BERBILANG TINGKAT (MULTI LEVEL MARKETING PLAN)
Syarikat akan mengambil/melantik individu sebagai ahli/pengedar untuk mengedar barangan syarikat;
ii.         Ahli/pengedar yang berkenaan pula akan melantik individu lain (downline) bagi membentuk rangkaiannya menjual barangan syarikat. Proses pengambilan ahli/pengedar baru boleh diteruskan sehingga satu peringkat yang munasabah.
iii.        Setiap ahli/pengedar akan mendapat komisen/ bonus / insentif daripada jualan peribadi dan jualan ahli / pengedar di bawah rangkaiannya (over-riding bonus).

SATU TINGKAT (SINGLE LEVEL MARKETING PLAN)
i.          Syarikat akan melantik wakil jualan/ejen jualan dan membayar gaji/komisen/gabungan gaji dan komisen alas jumlah jualan yang dibuat; dan
ii.         Wakil jualan/ejen jualan berkenaan tidak dibenarkan untuk melantik/menaja wakil jualan/ejen jualan lain.

JUALAN MELALUI PESANAN POS (MAIL ORDER)
Jualan barang atau perkhidmatan yang dijalankan oleh seseorang, sama ada sendiri atau melalui mana-mana orang yang diberi kuasa melalui pos.

Di kalangan orang Islam tidak perlu ragu-ragu mengenai hukum menyertai jualan langsung.  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-72 yang bersidang pada 23 Jan 2006 telah membincangkan Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep, struktur dan undang-undang perniagaan Multi Level Marketing (MLM) yang diluluskan Kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam.No comments:

Post a Comment