Wednesday, 29 March 2017

ISLAM GALAK MELANCONG

Melancong boleh dijadikan cara pengukuhan iman dan takwa. Banyak pengajaran berkaitan perkara baik dan buruk dapat dilalui atau diperhatian semasa melancong. Islam mementingkan elemen mendengar, melihat dan berfikir dalam mencari kebenaran.

Firman Allah bermaksud: “Tidaklah mereka menjelajah di muka bumi, supaya mereka mempunyai hati yang dapat memikirkan atau telinga yang  dapat digunakan untuk mendengar?  Kerana sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.”  (Surah al-Hajj, ayat 46) 

Sebenarnya, pelancong asing yang memilih Malaysia sebagai destinasi ingin menikmati pengalaman yang berbeza dengan apa ditawarkan di tempat lain.  

Jika mereka ingin menikmati hiburan, perjudian dan pelacuran, tentunya mereka memilih tempat lain. Aktiviti itu sememangnya telah ditawarkan di kebanyakan negara Barat dan bukan Islam.  

Penampilan adat dan budaya setempat hendaklah tidak bercanggah dengan syariat.  Tidak dinafikan banyak budaya yang bercanggah dengan agama telah sedikit demi sedikit ditinggalkan. Itulah hasil kesedaran dan penyuburan amalan Islam yang diterapkan dalam masyarakat.

Peri pentingnya melancong dan mengembara, maka Islam memberi bebeberapa kelonggaran dalam melaksanakan ibadat. Contohnya orang bermusafir dibenarkan berbuka atau tidak berpusa Ramadan.

Firman Allah SWT bermaksud: “Maka sesiapa yang di antara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah berbuka) kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang tidak berpuasa) itu pada hari-hari lain.” (Surah al-Baqarah, ayat 184)

Islam datang bagi memperbetulkan persepsi manusia terhadap kehidupan kerana di sebalik pelaksanaan syariat Islam di dalam segenap aspek kehidupan pastinya akan membawa kebaikan kepada manusia. Begitulah juga dengan industri pelancongan. 

Sesungguhnya Islam menyediakan cara hidup terbaik kepada manusia.  Maka, kitalah sebagai orang Islam mempromosikan nilai-nilai murni itu kepada bukan Islam. Apa saja yang dilakukan yang memberi kebaikan adalah satu ibadah.

Rebutlah peluang untuk melakukan kebaikan dalam apa jua perkara yang dilakukan. 

No comments:

Post a Comment