Friday, 20 January 2017

WAKTU IMSAK


WAKTU IMSAK DAN BERBUKA SELURUH MALAYSIA  http://www.e-solat.gov.my/ramadan/

Sepanjang bulan Ramdan, siaran televisyen dan radio tidak ketinggalan menyiarkan waktu berbuka puasa dan imsak.  Kita tahu, waktu berbuka puasa adalah waktu dibolehkan kita makan dan minum serta perkara atau perbuatan lain yang ditegah dilakukan pada masa berpuasa.

Persoalannya, apa pula waktu imsak?  Ada pendapat mengatakan selepas waktu imsak kita tidak boleh lagi makan atau minum?  Betulkah begitu?  Sebenarnya waktu imsak bukan waktu permulaan berpuasa.  Memang, maksud imsak adalah menahan diri daripada makan dan minum. 

Waktu permulaan berpuasa atau ditegah melakukan perkara membatalkan puasa bemula apabila terbit fajar atau bermula waktu sembahyang subuh.

Dengan kata lain, sesiapa masih makan dan minum selepas waktu imsak dikira tidak batal puasanya, melainkan dia terus makan apabila terbit fajar atau masuk waktu sembahyang subuh.

Waktu imsak dianggap sebagai lampu isyarat kuning, yang mana lebih elok kita berhenti.  Bagaimanapun, tidak menjadi kesalahan jika masih meneruskan perjalanan selagi lampu merah menyala. 

Waktu imsak tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW  mengenainya.  Bagaimanapun terdapat hadis (berdasarkan perbuatan) sahih menceritakan perkara itu.  Baginda dikatakan mulai imsak sebelum subuh. Ini untuk bercermat dalam soal ibadat. Baginda mulakan imsak sebelum azan subuh dalam tempoh lebih kurang bacaan al-Quran sebanyak 50 ayat.

Jadi ulama kita hari ini merangka jalan untuk menyenangkan orang ramai dengan mengira bacaan Rasulullah 50 ayat itu selama lebih kurang 10 minit sebelum subuh.  Ia sebagai persediaan awal untuk berpuasa dan mengelak perasaan ragu-ragu mengenai waktu terbit fajar.  Sebab itulah ulama menetapkan masa imsak lebih kurang 10 minit sebelum azan.

Ada pihak mempertikaikan menngenai penantuan waktu imsak yang dianggap mengelirukan umat Islam mengenai waktu mula berpuasa.  Perkara ini tidak jadi keliru jika kita belajar mengenainya. 

Penetapan waktu imsak boleh dikiran sebagai uruf atau kebiasaan yang diamalkan sesuai dengan amalan Rasulullah SAW.  Rasulullah SAW  berhenti makan dan sebagainya sebelum azan subuh dan masa antara keduanya itu baginda sempat membaca al-Quran lebih kurang 50 ayat.

Jadi eloklah kita melakukan imsak dalam masa 10 minit sebelum subuh, barulah semuanya dapat dilakukan dengan sempurna dan selesa iaitu ada masa membersih mulut, gigi, dan membersih pinggan mangkuk. Apabila muazin sudah mengalunkan azan sedangkan makanan masih penuh dalam mulut, tentu keadaan kelam kabut dan ini boleh membatalkan puasa tersebut.

Untuk elakkan daripada terlajak, adalah lebih baik kita berhenti makan sahur semasa waktu imsak 

Untuk memahami lanjut mengenai perbahasan mengenai imsak oleh ulama, teruskan membaca para-para di bawah.

Fatwa Habib Umar bin Hafidz, seorang ulama ahlus sunnah waljamaah, katanya: “Tidak diragukan lagi bahawa berimsak itu lebih afdhal. Selama belum terbitnya fajar diperbolehkan baginya untuk makan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi berhati-hati dengan imsak sebelum azan dengan (untuk menjaga) satu jangka masa adalah baik. Apabila seseorang sampai fajar telah terbit lalu dia makan dan minum, kemudian ternyata perbuatannya itu (yakni makan/minumnya tadi) berlaku setelah terbit fajar, maka berdosalah dia dan wajib atasnya untuk berpuasa sehari sebagai ganti puasanya hari tersebut (yakni apabila nyata bahawa dia telah makan dan minum setelah fajar terbit, maka dia berdosa dan wajib qadha).

Oleh itu, maka berhati-hati itu lebih utama dan yang sedemikian itu telah diambil oleh para ulama daripada apa yang datang dalam hadis yang mulia.

Perbuatan itu dikira dalam bab Ihtiyath (berhati-hati) dengan imsak itu luas dan dipersempitkanlah dia oleh seseorang itu atas dirinya menurut kehendaknya seperti dipuasakannya sehari yang sempurna itu dengan didatangkannya sebelum hari tersebut (yakni sebelum tiba fajar hari tersebut) dengan 10 minit atau 15 minit (sebagai ihtiyath bagi dirinya untuk mendapatkan kesempurnaan puasa satu hari tersebut). Kerana menjatuhkan dirinya dalam keraguan pada yang sedemikian adalah satu keburukan dalam muamalah dengan Allah SWT.  Bahkan sewajarnya dia berihtiyath sebelum fajar, maka berimsaklah dia sebelum fajar. Dan pada Maghrib, sedemikian juga dia berihtiyath (berhati-hati) untuk tidak berbuka sehingga diyakini terbenamnya matahari.

Manakala, Habib Hasan bin Ahmad bin Saalim al-Kaaf menyebut dalam “at-Taqriiraat as-Sadiidah fil Masaa-ilil Mufiidah” yang merupakan talkhish daripada ajaran guru-guru beliau terutama sekali al-’Allaamah al-Faqih al-Muhaqqiq al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain Bin Smith, pada halaman 444 menyatakan: …”Dan imsak daripada makan (yakni bersahur) itu mandub (disunnatkan) sebelum fajar kira-kira sekadar pembacaan 50 ayat ( sekadar seperempat jam @ 15 minit)”.

Diriwayatkan oleh Bukhari yang bermaksud: “Daripada Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa Sayyidina Zaid bin Tsabit r.a. berkata: “Kami telah makan sahur bersama-sama Junjungan Nabi s.a.w., kemudian baginda bangun mengerjakan sembahyang. Sayyidina Anas bertanya kepada Sayyidina Zaid:- “Berapa lamanya antara azan (Subuh) dengan masa makan sahur itu ?” Dia menjawab: “Kira-kira sekadar membaca 50 ayat.”

Hadis ini menunjukkan bahawa jarak atau senggang masa antara bersahurnya Rasulullah SAW dan azan Subuh ialah kira-kira 50 ayat. Sekali-kali ianya tidak membawa makna yang Junjungan s.a.w. makan sahur sehingga berkumandang azan Subuh, yang jelas ialah ia menyatakan bahawa Junjungan bersahur dan berhenti kira-kira kadar pembacaan 50 ayat sebelum masuk waktu Subuh. Inilah yang difahami oleh para ulama kita sehingga menetapkan kesunnahan berimsak dalam kadar pembacaan 50 ayat tersebut yang dianggarkan pada kadar 10 – 15 minit.

Imam Ibnu Hajar al-’Asqalani dalam “Fathul Baari” tatkala mensyarah maksud hadis di atas antara lain menyatakan“Dan telah berkata Imam al-Qurthubi: “Padanya (yakni dalam kandungan hadis di atas) bukti atas bahawasanya selesai daripada sahur adalah sebelum terbitnya fajar….”

Jadi jelas dinyatakan oleh Imam al-Qurthubi bahawa selesainya sahur Rasulullah SAW menurut hadis di atas ialah sebelum terbitnya fajar (qabla thulu`il fajri), yang memberi maksud bahawa tidaklah Baginda terus-menerus bersahur sehingga terbit fajar.

Selanjutnya Imam Ibnu Hajar al-’Asqalani juga menyatakan bahawa“Maka disamakan Zaid bin Tsabit akan yang demikian itu dengan ukuran pembacaan al-Quran sebagai isyarat bahawa waktu tersebut (yakni waktu senggang antara selesai sahur dan azan) adalah waktu untuk ibadah membaca al-Quran.”

Jadi bukanlah waktu itu untuk mengunyah makanan lagi, inilah yang dimaksudkan.  Al-’Allaamah Badruddin al-’Ayni rhm. pula dalam “‘Umdatul Qari” menyatakan: “Hadis Zaid bin Tsabit menunjukkan atas bahawasanya selesai daripada sahur adalah sebelum fajar dengan kadar pembacaan 50 ayat.”

Beliau juga menulis“Bahawasanya padanya (yakni pada hadis Zaid tersebut) mentakhirkan sahur sehingga tinggal waktu antara azan dan makan sahur itu kadar pembacaan 50 ayat… maka dari situ ianya menunjukkan bahawasanya mereka (Junjungan Nabi s.a.w. dan sahabat ) menyegerakan dengan bersahur sehingga tinggal (masa) antara mereka dan fajar kadar yang tersebut.”

Yakni Rasulullah SAW dan sahabat berhenti bersahur dalam keadaan masa antara mereka dengan fajar itu kadar pembacaan 50 ayat dan tidaklah bermaksud yang mereka mentakhirkan sahur sehingga terbitnya fajar. 

Imam an-Nawawi dalam “Syarah Muslim” tatkala mensyarahkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Abu Bakar bin Abu Syaibah yang kandungannya hampir sama dengan hadis Imam al-Bukhari di atas dengan perbezaannya bahawa dalam lafaz al-Bukhari dinyatakan “berapa kadar masa antara azan dan sahur” dan dalam hadis Muslim pula digunakan “berapa kadar masa antara keduanya”, menyatakan: “… padanya (yakni dalam hadis tersebut) terkandung anjuran untuk mentakhirkan sahur sehingga sedikit sebelum fajar”, ( yakni kita mengakhirkan makan sahur ke waktu yang hampir dengan fajar di mana selesainya kita bersahur masih berbaki sedikit waktu sebelum fajar shodiq terbit).

Tidaklah Imam an-Nawawi menyatakan bahawa mentakhirkan makan sahur itu sehingga terbit fajar, tetapi mentakhirkan sahur sehingga sedikit sebelum fajar. Perhatikanlah, dan bertitik tolak dari pemahaman di ataslah maka ulama kita menetapkan adanya waktu imsak yang sunnat untuk menyelesaikan makan sahur (yakni bagi yang telah bersahur).

Untuk lebih jelas kedudukannya dalam mazhab Shafie, lihatlah keterangan Al-’Allaamah Sayyid ‘Abdullah al-Jurdani dalam “Fathul ‘Allam bi syarhi Mursyidil Anaam” juzuk 4 halaman 59 yang menyebut: “Telah berkata Imam ar-Ramli rhm. seperti (kata) Imam Ibnu Hajar rhm. selepas menyebut kedua mereka akan hadis Zaid bin Tsabit tersebut: “Dan padanya (yakni terkandung dalam hadis tersebut) penetapan bagi kadar yang menghasilkan dengannya kesunnahan mentakhir sahur. Iaitu yang afdhalnya bahawa ditakhirkannya sahur tersebut sehinggalah sekira-kira selesai daripadanya (yakni selesai daripada bersahur) dan masih berbaki malam (yakni masih belum terbit fajar shodiq) sekadar (pembacaan) 50 ayat.

Dan pendapat agar berhenti bersahur sebelum terbit fajar ini juga dapat dilihat dalam aqwal mazhab yang lain. Contohnya, Syaikh Abu as-Su`uud ad-Dusuuqi al-Maliki dalam “Haasyiah ad-Dusuuqi” juzuk 1 halaman 503 menyatakan: “Dan mentakhirkan sahur iaitu ke pertiga akhir malam, dan masuknya waktu untuk bersahur dengan pertengahan malam yang akhir dan jika diakhirkan ianya adalah afdhal. Maka telah warid bahawasanya Junjungan Nabi s.a.w. telah mengakhirkan sahur sehingga kira-kira selesainya baginda daripada bersahur dan terbitnya fajar (masa) kadar apa yang dibaca si pembaca 50 ayat.”

Sebagai keterangan tambahan, ada juga pendapat segelintir ulama (kata qil) yang berpegang bahawa kewajipan imsak berlaku sebelum terbitnya fajar shodiq, sebagaimana disebut oleh Ibnu Rusyd dalam “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid” juzuk 2, mukasurat 37 di mana beliau, berhubung kata qil ini, menyatakan: “…Dan mereka yang berpendapat bahawasanya imsak itu wajib sebelum fajar shodiq, maka pendapat mereka ini adalah berdasarkan kepada ihtiyath dan saddudz dzarii`ah dan ianya adalah pendapat yang lebih wara` (berhati-hati) antara dua pendapat tersebut…”


Walau bagaimanapun, pendapat ini adalah kata qil yang tidak dipegangi dalam mazhab Shafie dan mazhab jumhur. Mazhab Shafie dan mazhab jumhur tidaklah mewajibkan imsak sebelum terbit fajar ini, hanya kita memandang sunnat dan afdhal untuk berhenti sahur kira-kira 10 – 15 minit sebelum terbit fajar.  

No comments:

Post a Comment