Thursday, 5 January 2017

SEMANGAT KESUKARELAWAN TANPA HARAP UPAH

Semangat kesukarelawan atau laku sesuatu dengan rasa sukarela tanpa harap upah atau ganjaran perlu diperkasakan di kalangan rakyat, terutama golongan muda. Golongan muda boleh melakukan pelbagai jasa kepada negara melalui semangat sukarelawan untuk menyumbang kepada kepentingan komuniti dan negara secara keseluruhan.

Amalan itu menjadikan mereka individu tidak pentingkan diri, individu yang mementingkan masyarakat dan individu lain yang boleh kita banggakan.

Belia digalakkan menjalankan aktiviti kesukarelawanan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dalam keperluan dan kumpulan sosial.
Sukarela bermakna melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa atau dikerah dengan niat ikhlas atau setulus kudus dan tidak mengharapkan apa-apa pulangan kepada diri sendiri.

Amalan sukarela adalah nilai murni. Malah, sukarelawan dianggap suci kerana itulah setiap yang terbabit dalam kerja sukarela, sama ada secara individu ataupun berkumpulan, sama ada secara sistematik ataupun tidak dan sama ada sumbangannya besar ataupun kecil, tetap dianggap kerja terpuji.

Kerja sukarela juga adalah satu daripada nilai yang disanjung tinggi yang memungkinkan manusia terus hidup secara bermasyarakat dan berkongsi erti kemanusiaan dalam erti kata sebenar, dari dulu hingga sekarang dan diyakini akan sampai pada bila-bila.

Sukarelawan yang sebahagiannya belia, adalah insan berbudi yang sebahagiannya tidak dikenali kerana tidak diberi publisiti dan tidak pula mencari publisiti. 

Mereka menaburkan kesan abadi yang tidak terhitung di tengah kehidupan manusia, sama ada sebagai pemberi manfaat dan nikmat, perintis perkhidmatan, penggerak kesedaran, penyambung suara rakyat dan sebagainya.

Bangsa Malaysia kaya dengan tradisi sukarelawan ini. Antara lain, ia dicerminkan konsep gotong-royong. Gotong-royong dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat penyayang dan prihatin, misalnya dalam membantu kerja kenduri-kendara, turun ke sawah untuk menyemai dan menuai, menguruskan sakit pening dan kematian, memindahkan rumah dan sebagainya.

Konsep gotong-royong dan bantu membantu ini diperkukuhkan oleh sebahagian daripada inti pati budaya masyarakat, seperti yang dicerminkan oleh peribahasa ‘yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing’ dan ‘hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah’.

Konsep gotong-royong membabitkan setiap anggota dalam sesebuah masyarakat, iaitu dengan memberikan peranan kepada semua orang dan masing-masing dengan gunanya. 

Begitu sekali tradisi ini membudaya dalam masyarakat negara ini, sehingga mereka yang tidak bercampur dalam masyarakat diibaratkan ‘seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing’.

Kerja sukarela akhirnya menyerlah dalam pelbagai bentuk, daripada kerja sukarela secara bersendirian kepada berkumpulan, daripada organisasi tidak formal kepada organisasi formal dan pada peringkat kampung hingga ke peringkat kebangsaan.

Bagaimanapun, sejak beberapa dekad lalu, ada banyak pandangan yang melihat bahawa konsep sukarela semakin hari semakin merosot. 

Maka itu, kempen kesukarelawan perlu dipupuk kembali, terutama di kalangan ramaja atau generasi muda. Mereka perlu dilatih dan membina jatidiri bersedia menghulurkan bantuan tanpa mengharapkan upah. 

Pertubuhan bukan kerajaan atau yang berbentuk kesukarelawan perlu diperbanyakkan dan pada masa yang sama aktiviti juga perlu disusun agar dapat menarik penyertaan khalayak yang maksimum.  

No comments:

Post a Comment