Sunday, 15 January 2017

SYARIAT PANDUAN HIDUP


Syariah adalah panduan hidup yang ditetapkan oleh Allah. Atas sifat-Nya Maha Mengetahui keperluan manusia dalam melaksanakan tugas di dunia ini, syariah yang sediakan adalah memenuhi keperluan untuk memandu manusia menjalani kehidupan dengan sempurna.  

Sebarang permasalahan sosial yang timbul adalah berpunca daripada tidak melaksanakan tuntutan syariah.  Dengan kata lain, masalah sosial akan dapat diselesaikan jika mengikut apa yang ditetapkan syariah.

Sifat kelemahan dan keterbatasan manusia

Allah menjelaskan bahawa manusia dicipta dalam keadan sebaik-baik kejadian.  Firman Alah dalam surah at-Tin, ayat 4 bermaksud: "Sesungguhnya Kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian."

Pun begitu harus disedari, terdapat banyak kelemahah dan keterbatasan yang wujud pada diri manunsia.  Justeru itu, manusia perlukan syariah untuk menampung atau memperbaiki kelemahan dan keterbatasan itu.

Islam tidak hanya meletakkan keimanan dalam konteks hubungan dengan Allah semata-mata.  Sebenarnya, hubungan sesama manusia lebih banyak diberi penekanan. 

Hubungan manusia dengan hanya Allah hanya tertumpu kepada perlaksanaan ibadat khusus seperti sembahyang, berpuasa, haji dan lain-lain.  Sedangkan, hubungan manusia sesama manusia meliputi segenap kehidupan.  Aspek pergaulan dalam keluarga, persaudaraan, peniagaan, kenegaraan dan sebagainya banyak dijelaskan oleh syariat. 

Biarpun manusia dikurniakan akal, ia tidak mampu menterjemah sepenuhnya keperluan hidup manusia.  Sebab itu manusia memerlukan panduan dalam bentuk syariat. Setiap apa yang disuruh oleh syariat adalah bertujuan memberi kebaikan, sedangkan larangan adalah untuk mengelak berlaku perkara buruk atau merugikan. 

Setiap apa yang dilakukan manusia akan diberi pembalasan setimpal di akhirat kelak sama ada baik atau buruk. Pembalasan syurga atau neraka adalah satu motivasi untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan keburukan. 

Sabda Rasulullah bermaksud: “Sesiapa yang mampu menundukkan nafsunya, maka syurgalah tempatnya. Sebaliknya, sesiapa yang menuruti hawa nafsunya, maka nerakalah tempat kembalinya.”  (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Pengaruh hawa nafsu kepada manusia.
Keistimewaan manusia berbanding ciptaan lain ialah dikurniakan akal dan nafsu.  Akal membolehkan manusia memilih atau menentukan apa yang baik dan buruk. Sedangkan nafsu adalah satu perasaan yang mendorong untuk melakukan sesuatu. 

Nafsu ada dua sifat iaitu membawa kebaikan (mahmudah) dan mendorong melakukan keburukan (mazmumah). Kedua-dua jenis nafsu ini saling menguasai diri seseorang. Jika mahudah yang lebih kuat, maka kebaikan yang lebih banyak dilakukan.  Sedangkan jika mazmumah yang lebih berkuasa, maka terjelmalah keburukan dan durhaka lebih banyak dilakukan.               

Sifat mahmudah dan mazmumah dalam diri manusia lahir dari kebiasan yang diamalkan.  Ia berkait rapat dengan tahap keimanan.  Mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan menjauhkan segala sifat tercela, kerana mereka sedar apa yang dilakukan di dunia ini akan menerima pembalasan di akhirat kelak.

Sesunguhnya manusia berdepan dengan musuh yang akan sentiasa mengajak melakukan keburukan dan penderhakaan terhadap Allah.  Musuh yang dimaksudkan ialah syaitan. 

Firman Allah bermaksud: "Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu.  Maka itu musuhilah dia, kerana sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongan yang terpedaya supaya sama-sama menjadi penghuni neraka." (surah Fathir, ayat 6).

Demi cita-cita menyesatkan manusia, syaitan akan menyusup dan menyelinap dalam semua aktiviti kehidupan manusia.  Semua golongan tidak kira beriman atau tidak, kaya atau miskin, cedik atau bodoh, kuat atau lemah, alim atau jahil dan tua atau muda tidak terkecuali didampingi oleh syaitan.

Perlu ditegaskan, syaitan yang wajib dijauhi bukan saja berupa dalam bentuk kejadian asalnya yang tidak dapat dilihat oleh pancaindera manusia biasa.  Malah, syaitan juga datang dalam bentuk manusia biasa yang hidup di alam nyata, yakni manusia yang telah terpengaruh dengan tipu daya syaitan menjalankan tugas-tugas syaitan.  Syaitan menguasai golongan ini menjadi agen untuk menyesatkan manusia. 
                                                                  
Ingatlah firman Allah yang bermaksud: “(Aku berlindung kepada Allah) daripada kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.  Yang melemparkan (menghembuskan) bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. (Iaitu pembisik dan penghasut) daripada jin dan manusia.” (Surah an-Nas, ayat 4-6)

Syariat Islam dibina di atas akidah yang benar kepada Allah, serta menjadi teras kepada pengabadian kepada Allah. Sesiapa mematuhi atau mengikut apa yang ditetap dalam syariat, maka bersaksilah bahawa dia adalah seorang Muslim sejati.  Mereka itu layak menerima pembalasan syurga dan kekal selama-lamanya.  Sebaliknya sesiapa yang tidak mengendahkan apa yang dinyatakan syariah, maka hidupnya sesat tanpa panduan.  Apa yang dilakukan di dunia ini adalah berdasarkan kepada kehendak nafsu semata-mata.  Kehidupan di akhirat nanti akan berakhir di neraka dan menerima azab pedih yang tidak terhingga.

Sesungguhnya pengertian iman adalah pengakuan dengan lidah, membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkan dengan anggota.  Juteru itu, apa yang diucap hendak menyamai dengan apa yang dilakukan.  Amatlah besar dosa mereka yang hanya mengaku beriman di mulut, sedangkan apa yang dilakukan menyamai tindakan mereka yang tidak beriman.  Mereka itu mempersenda-sendakan hukum agama dan menjual agama demi kenikmatan hidup di dunia.

Untuk menyempurnakan keimanan, maka perlulah dibuktikan dengan perlaksanaan seperti yang ditetapkan oleh syariah. Iman bukan sekadar ilusi, tetapi sebenarnya merupkan realiti.  Apa yang dikata mesti dibuktikan. 

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa manusia memerlukan syariat dalam memandu kehidupan yang sempurna.  Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia.  Syariah Islam lengkap sepenuhnya untuk dijadikan panduan kepada manusia sepanjang zaman hingga ke hari kiamat.

Sesuai dengan kedudukan syariah sebagai panduan hidup, maka sudah pasti ia mampu untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat.  Sebenarnya masalah sosial yang dihadapi manusia sekarang adalah berpunca daripada tidak mengikut apa yang ditetapkan oleh syariah. 

Manusia tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi, melainkan memerlukan panduan dan peraturan yang ditetapkan sendiri oleh Allah.  Syariah yang ditetapkan sepertimana terkandung dalam al-Quran, hadis, ijmak dan kias adalah penduan sempurna yang mampu menyelesaikan segala permasalahan manusia.

Harapnya kita tidak terpengaruh dengan gerakan dilakukan pihak orientalis yang merendah-rendahkan kedudukan syariah Islam yang menuduh kemunduran umat Islam adalah berpunca syariah yang didakwa ketinggalan dan tidak releven untuk diamalkan pada masa kini. Sesungguhnya, penganut Islam tidak lekang daripada menghadapi fitnah dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

No comments:

Post a Comment