Monday, 11 December 2017

MANUSIA INGIN PERTOLONGAN MAHA BERKUASA

Sifat tabie manusia bersedia menerima konsep pengabdian diri kepada Allah. Dalam masyarakat kuno yang tidak sampai kepada mereka ajaran agama, mereka akan mencari-cari sesuatu untuk dijadikan Tuhan. Yang dipilih itu tentulah pada anggapan mereka adalah sesuatu yang berkuasa dan dapat mempengaruhi atau menentukan kehidupan mereka.

Untuk memastikan Tuhan itu menunaikan hajat mereka dan memberi kehidupan baik serta menolak malapetaka, golongan ini sanggup melakukan apa saja yang difikirkan dapat mencapai hajat yang diingini. Amalan seperti menyembah, memuja, memberi makan dan sebagainya adalah tanda pengabdian dalam konteks mereka.

Dengan kata lain, sifat manusia adalah insan yang bersedia menerima perintah dan peraturan. Maka akidah Islam adalah akidah yang selari dengan tabie manusia. 

Jiwa manusia akan kosong dan hilang arah jika tidak dibekalkan dengan syariah sehingga akan rosak perjalanan hidup sepertimana alam haiwan. Sesunggguhnya manusia yang tidak mematuhi syariah, maka kehidupannya adalah lebih hina daripada haiwan.

Sesiapa yang menerima Islam sebagai anutan, maka hendaklah dia menerima sepenuhnya syariah Islam.

Firman Allah dalam surah al-Jaatsiyat, ayat 18 bermaksud: "Kami jadikan kamu sekalian beada dalam sesuatu hukum atau peraturan dari urusan agama. Patuhilah peraturan itu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

Sesungguhnya manusia sejak awal kejadian di alam roh lagi telah menyatakan kesediaan mengesakan Allah.  

Firman Allah yang bermaksud: "Dan (ingatlah) ketika Tuhamu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami) kami jadi saksi." (Surah al-Araf, ayat 172).

Sesungguhnya ketika dilahirkan manusia berada dalam keadaan fitrah yakni suci bersih dan bersedia menerima apa juga corak kehidupan. Ibu bapa, keluarga, masyarakat dan persekitaran akan mempengaruhi corak kehidupan manusia.  

No comments:

Post a Comment