Sunday, 10 December 2017

RAKYAT WAJIB IKUT PERATURAN


Penduduk yang tinggal di sesebuah kawasan yang diiktiraf sebagai negara dipanggil sebagai rakyat. Mereka hidup dalam rasa keterjawaban dan mencintai negara serta tertakluk kepada satu sistem pentadbiran yang ditetapkan.

Semua rakyat terikat kepada undang-undang yang sama tanpa membezakan kedudukan, kekayaan, warna kulit dan faktor lain yang dilihat sering dijadikan neraca pengukur di antara manusia. 

Dalam sebuah negara Islam rakyat dikategorikan kepada dua iaitu golangan muslim dan bukan muslim (kafir zimmi) yang taat kepada pemerintah Islam. Kedua-dua golongan rakyat mendapat layanan yang sama, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan kedudukan seorang Islam. 

Kedudukan golongan muslim dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan hara dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoolngan (kepada orang-orang Muhajirin) mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajipan sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara (menentang musuh untuk membela) agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, dan (ingatlah) Allah Maha Melihat akan apa yang kamu lakukan.” (Surah al-Anfal: 72).

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana bentuk hubungan sesama Islam dalam sebuah negara dan hubungan dengan bukan Islam yang berada di negara lain. 

Muslim di dalam sebuah negara saling menolong antara satu sama lain dalam urusan kenegaraan dan keselamatan serta kepentingan bersama. Manakala dengan muslim di negara lain hanya terikat kepada pertolongan jika hak mereka dalam soal agama diganggu.

Manakala kedudukan penduduk bukan Islam tetap terjamin dan terpelihara hidup di dalam negara Islam. Mereka mengaku untuk taat setia dan patuh kepada pemimpin negara Islam yang didiami tanpa mengira tempat di mana dia dilahirkan. 

Bagi warganegara bukan Islam, mereka diberi jaminan perlindungan dan keselamatan di atas diri, harta, kebudayaan, kepercayaan dan kehormatan diri sebagaimana warganegara beragama Islam.

Dalam hal ini, menurut Ibn Taimiyah, seorang pemerintah muslim mestinya tidak mengikatkan diri secara kaku pada suatu tafsiran Al-Quran tertentu, terutama dalam berbagai persoalan yang sifatnya kontroversi. 

Suatu pemikiran yang baik dapat diterima biarpun tidak selaras dengan empat mazhab hukum Islam. Ibn Taimiyah telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang sebahagiannya tidak menepati dengan salah satu dari mazhab-mazhab tersebut.

Kebebasan berpendapat itu dimaksudkan untuk menyanggah padangan bahwa ulama “pemerintah” adalah para penentu keputusan terakhir dalam berbagai masalah sekaligus ditujukan untuk membendung kecenderungan untuk memonopoli proses pengambilan keputusan.  

Berdasarkan dalil ini pula Ibn Taimiyah tidak cenderung menerima keperluan jawatankuasa atau badan penentu undang-undang dan pemilihan pemimpin seperti yang berlaku pada amalan khilafah tradisional.

Setiap rakyat tanpa mengira agama perlu bersedia mempertahankan negara dalam semua keadaan, melakukan sesuatu yang menyumbang kepada kesejahateraan, keharmonian dan kekayaan negara. 

Dengan kata lain, semua rakyat perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk kebaikan bersama tanpa mengira agama. Atas dasar itu, orang bukan Islam tidak perlu ragu-ragu untuk memberi kesetiaan kepada pemimpin Islam sepertimana jika mereka tinggal di negara bukan Islam lain.

Sesungguhnya, di negara kita jelas meletakkan hak kebebasan kepada rakyat bukan Islam untuk melaksanakan amalan atau kepercayaan masing-masing sepertimana dinyatakan dalam Perkara 11. 

Fasal 3 Perkara 11 memperuntukkan tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri; menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat; dan memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. 

Dengan kata lain, negara Islam tidak boleh membezakan kedudukan dan hak rakyatnya dan ini terbukti dalam sistem pemerintahan Islam di Malaysia.

No comments:

Post a Comment