Friday, 20 January 2017

ILMU TERAS PENYEBARAN ISLAM

Islam berkembang atas dasar ilmu dan maklumat yang diperoleh mengenai Islam. Orang tidak tertarik kepada Islam jika mereka tidak kenal dan tahu mengenai Islam. Justeru, perkembangan institusi keilmuan di alam Melayu menjadi pemangking kepada berkembangnya Islam di alam Melayu. Orang lebih tertarik kepada Islam yang mementingkan keilmuan dan kehidupan lebih baik.

Islam amat mementingkan Ilmu. Maka itu, peranan dan sumbangan institusi pendidikan Islam dalam melahirkan ulama adalah sinonim. Ulama dan cerdik pandai tidak lahir dengan sendirinya, melainkan ada institusi ilmu yang menjadi tempat dan medan untuk mereka menuntut ilmu.

Sememangnya di mana-mana tamadun sekalipun, peranan institusi pendidikan amat penting untuk melahirkan modal insan yang dapat menyumbangkan kepakaran dan ilmu dimiliki untuk kepentingan agama bangsa. Sekarang ini, di negara maju kita dapati mempunyai pusat pengajian tinggi yang banyak dan peratusan besar rakyatnya mendapat pendidikan tinggi.

Dalam semua keadaan, kita tidak terlepas menghadapi cabaran. Ini tidak terkecuali berkaitan pendidikan masa kini. Namum itu bukan kita sekadar berserah kepada takdir. Ini sesuai dengan kata-kata bahawa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Apa yang penting ialah usaha dengan pendekatan yang susuai untuk mengatasinya.

Sejarah pendidikan awal Islam di alam Melayu bermula sejak awal kemasukan Islam yang dibawa oleh pendakwah Islam pada awal kurun ke 11 Masihi. Bukti awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara bergantung kepada batu nisan dan bukti-bukti lain yang bertaburan di rantau ini.

Contoh penting termasuk batu nisan yang ditemui di Champa sekitar awal abad ke 11 Masihi, batu nisan di Gresik, Jawa bertarikh akhir abad ke-11 Masihi dan Batu Bersurat bertarikh 1303 di Terengganu. Selain itu terdapat rekod penempatan orang Islam di Majapatih dan kumpulan pedagang Islam di utara Tanah Melayu, serta pengislaman raja Pasai pada tahun 1282.

Mengikut catatan sejarah, pada akhir abad ke-15, Islam sudah mengukuhkan kedudukan di Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Tanah Jaya, Brunei dan Semenanjung Indocina. Selain itu Islam juga telah bertapak di Maluku, Sulu dan Sulawisi.

No comments:

Post a Comment