Friday, 20 January 2017

PERLEMBAGAAN SUMBER PERUNDANGAN NEGARA


Perlembagaan Persekutuan undang-undang tertinggi negara.  Hakikat ini diterima sebagai tersurat dan tersirat. Hal ini tidak dipertikai mana-mana pihak.  Namun, tidak dinafikan ada yang membuat pentafsiran berbeza berkaitan kandungannya.  Itu perkara lumrah kerana manusia ada pandangan berbeza, lebih-lebih lagi berkaitan kefahaman mengenai sesuatu yang berkaitan undang-undang.  Sebab itu, persoalan undang-undang seirang dilihat melalui sisi yang berbeza-beza. Perbincangan mengenai kandungan Perlembagaan Persekutuan tidak tamat dibincangkan biarpun sudah banyak keputusan mahkamah berkaitan sesuatu kes telah dibuat. 

Pun begitu, keputusan mahkamah dalam banyak kes yang mempunyai kaitan dengan Perkara-perkara Perlembagaan Persekutuan semakin menyerlahkan bahawa ia adalah undang-undang tertinggi yang perlu dirujuk untuk memutuskan sesuatu kes. 

Sebenarnya, kedudukan tertinggi Perlembagaan Persekutuan telah termaktub sepertimana Perkara yang berkenaan di dalam Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Fakta ini jelas dan tidak ada kilaf mengenainya. 

Di negara kita, Perlembagaan Persekutuan menjadi undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang- undang. Ketinggian Perlembagaan Persekutuan boleh difahami dengan jelas di bawah Perkara 4(1) Perlembagaan Persekutuan yang menyebut: Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini adalah terbatal setakat yang berlawanan itu"

Peruntukan tersebut dengan jelas menetapkan bahawa kedudukan Perlembagaan Persekutuaan sebagai yang tertinggi.  Biarpun tidak dijelaskan sebagai tertinggi, tetapi dapat difahami maksud " adalah terbatal setakat yang berlawanan itu" membawa erti bahawa undang-undang lain mesti tidak berlawanan dengan perkara-perkara yang berkaitan. 

Pembatalan terhadap undang-undang yang berlawanan itu setakat yang berlawanan bermaksud tidak keseluruhan bahagian undang-undang itu terbatal, kecuali bagi maksud yang berlawanan itu saja.    

Undang-undang yang dimaksudkan ialah sama yang bertulis atau tidak bertulis, sama ada diperbuat di parlimen atau dewan undangan negeri, oleh pihak kerajaan, pertubuhan, parti politik atau orang perseorangan. 

Berkenaan undang-undang bertulis yang diperbuat di parlimen atau dewan undangan negeri, percanggahan tentu sekali sukar berlaku kerana ia melibatkan pakar yang mendraf dan kemudian melalui proses yang teliti sebelum diluluskan.   Bagaimanapun, undang-undang atau peraturan yang tidak bertulis yang diwujudkan oleh pihak awam sering mencetusan pertikaian apabila secara sedar atau tidak belaku berlawanan dengan apa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. 
           
Hal ini tidak berlanjutan sekiranya pihak berkenaan menyedari kesalahan dan bersedia menukarkan atau menghentikan undang-undang atau perbuatan yang berkenaan.  Masalahnya, apabila ada yang berdegil dan masih mengatakan perkara itu benar dan menjadi hak mereka untuk terus menganggap perkara berkenaan betul dan berpegang kepadanya.

Situasi berkenaan membawa kepada dibawa kepada mahkamah oleh individu untuk mendapat status apa yang dilakukan, atau individu berkenaan di bawah ke mahkamah untuk pihak kerajaan atau individu lain untuk menghalang perkara berkaitan terus dianggap betul.

Contoh kes  Azalina Jailani yang memohon untuk menukar status agamanya dari Islam kepada Kristian setelah memeluk agama berkenaan.  Isunya bermula apabila dia berkahwin dengan penganut Kristian dan ingin mendaftarkan perkahwinannya itu, tetapi tidak diluluskan kerana status agama Islam yang tertera pada kad pengenalannya. Intipati ker tersebut menunjukkan bahawa pihak Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) tidak mempunyai kuasa untuk menukar status agama penganut Islam, melainkan disahkan oleh Jabatan Agama Islam atau Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil tidak berkuasa untuk mencampuri urusan Mahkamah Syariah.  Kes ini juga melibatkan soal Perkara 160 dan pengiktirafan kepada Perkara 3.  Justeru, isu kebebasan beragama dan hak asasi yang dijadi alasan kepada permohonan itu, apa yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan tidak boleh dicabar.      

Ini membuktikan bahawa Perlembagaan Persekutuan mengalah dan mengatasi kepada semua undang-undang yang lain, biarpun ia dianggap melanggar hak asasi yang diamalkan di seluruh dunia.  Sesungguhnya, di negara kita mempunyai acuan sendiri dalam mentakrif mengenai hak asasi dan kebebasan.  

Di Malaysia terdapat dua badan yang berkuasa membantuk atau membuat undang-undang iaitu di peringkat kerajaan Pusat melalui Perlimen dan kerajaan Negeri di Dewan Undangan Negeri.  Inilah keunukan sisterm pemerintahan Melaysia yang memberi bidang kuasa kepada pusat dan negeri untuk membentuk undang-undang berdasarkan bidang tugas masing-masing.

Perkara 75  menyebut mana-mana undang-undang negeri yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah terbatal, setakat mana ia berlawanan dengan undang-undang Persekutuan itu.  Peruntukan itu memberi garis panduan kepada pihak yang bertanggungjawab menggubal undang-undang peringkat negeri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan mana-mana Perkara dalam Perlembagaan Persekutuan. 

Kerajaan negeri diberi hak membuat undang-undang sendiri untuk dikuatkuasakan di negeri masing-masing dalam hal yang berada dalam bidang kuasanya, contohnya undang-undang berkaitan tanah dan agama.  Biarpun hal ini berada di bawah bidang kuasa negeri, undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan.  Kawalan ini membei hak kepada pusat untuk memastikan negeri mematuhi roh Perlembagaan Persekutuan.

Konsep pembahagian kuasa selari dengan kedudukan Malaysia sebagai Negara Persekutuan yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Dalam sistem negara (Kerajaan) Persekutuan, Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri berkongsi kuasa pemerintahan dan perundangan. Selain Malaysia, negara lain yang turut mengamalkan sistem Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat (AS), Kanada, Australia, India dan Brazil.

Di negara kita perlembagaan mengiktiraf dan menjamin hak asasi manusia. Ini bermakna perlembagaan negara mendukung prinsip hak kebebasan seperti yang terkandung dalam Bahagian 2: Kebebasan Asasi (Perkara 5-13) Perlembagaan Persekutuan.

Hak-hak Asasi tersebut selari dengan Perisytiharan Hak-hak Asasi Manusia Sejagat (HAM) 1948, iaitu dalam Artikel 19, 20 dan 21 (HAM) yang menekankan setiap individu memiliki hak kepada pendapat dan penyuaraan, kebebasan berhimpun dan berpersatuan, hak untuk mengambil bahagian dalam negara secara langsung atau wakil yang dipilih secara bebas serta hak terhadap khidmat awam dan negara.

Isu berkaitan hak asasi memang sering menjadi polimik bukan saja di Malysia, bahkan lebih-lebih lagi di negara Barat.  Perjuangan kumpulan hak asasi dan kebebasan manusia ini mengguna maksud 'hak dan bebas' untuk melakukan apa saja yang diingini.  Justeru, apabila apa yang ingin dilakukan dihalang oleh undang-undang, maka mereka akan memprotes dan membawa kes ke mahkamah atas alasan untuk mendapat keadilan. Di kebanyakan negara Barat, kumpulan hak asasi manusia ini membentuk kuasa mendesak yang kuat sehingga banyak permintaan mereka ditunai atau diluluskan, termasuk dalam perkara yang bertentangan dengan tabie manusia seperti perkahwinan sejenis. Mengambil contoh apa yang berlaku di Barat, terdapat individu dan kumpulan di Malaysia ingin memperjuangan perkara yang sama. Mereka menjadikan alasan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dan HAM sebagai asas menuntut hak.

Contoh berkaitan kebebasan bercakap dan berhimpun, kumpulan ini merujuk kepada Perkara 10 yang memberi kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan.  Namun, perlu diingatkan, Perkara 10 yang difahami oleh oleh golongan itu seperti apa yang diterima pakai di Barat.  Perlembagaan Persekutuan kita mempunyai acuan tersediri dan perlu dilihat dari sudut yang jauh berbeza dengan amalan di Barat.       Justeru, biar apapun tanggapan dan harapan daripada golongan menuntut kebebasan bercakap dan berhimpun ala Barat dan HAM, Perlembagaan Persekutuan ada pendekatan tersendiri.  Maka, biarpun ada pihak luar mempetikaikan amalan hak kebebasan di negara kita, Perlembagaan Persekutuan tetap mempertahankan amalan yang diterima di Malaysia. 

Apa yang diamalkan di Malaysia bertepatan dengan pandangan Lady Wooton, pakar sosiologi AS menyatakan undang-undang perlu dihadkan kepada perlakuan dan tindakan yang memberi kesan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara. Mana-mana perlakuan yang tidak ada hubungan dengan soal kesejahteraan negara tetapi dilihat tidak selari dengan tatasusila dan nilai peradaban masyarakat perlu diselesaikan dengan 'sanksi' (sanction) masyarakat.

Satu perkara yang harus difahami ialah, perlembagaan dan undang-undang tidak sepatutnya dilihat dari aspek takrifan yang literal kepada peruntukan-peruntukannya semata- mata, tetapi ia juga ia mengandungi dan mendukung falsafah tertentu.

Kes-kes mahkamah dalam membincangkan soal kebebasan ini sering merujuk kepada roh  Perlembagaan Persekutuan dalam mempertahakan kepentingan dan keselamatan rakayat.  Mahkamah membuat interpitasi soal kebebasan berdasarkan kepada kehendak asal Perlembagaan Pesekutuan yang menekankan kepada keadilan sosial di Malaysia dan tidak terikat kepada cara dan pemikiran yang diamalkan di Barat.  Amalan kebebasan di Barat tidak sesuai diamalkan sepenuhnya di Malaysia berdasarkan kepada permasalaan dan kepentingan setempat. 

Perkara 3 menjelaskan tentang agama Islam sebagai agama Persekutuan.  Manakala Perkara 11 pula menetapkan bahawa setiap rakyat Malaysia berhak memilih untuk mengamalkan pegangan agama atau kepercayaan masing-masing.  Hal ini memang banyak dijelaskan atau ditetapkan di mana-mana negara lain.

Namun kebebasan agama di Malaysia mempunyai erti yang berbeza berbanding fahaman kebanyakan orang.  Antara yang jelas wujud batasan kebabasan ialah Fasal 4 Perkara 11 yang menjelaskan "undang-undang negeri dan mengenai Wilayah Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.
           
Fasal 4 Perkara 11 memang satu perkara yang khusus diamalkan di Malaysia.  Ia satu perlindungan ekslusif terhadap agama Islam.  Keadan ini sering diperdebatkan oleh golongan bukan Islam dan pihak luar.  Mereka melihat satu tidak keadilan terhadap agama lain.  Namun, dalam apa juga yang dipertikaikan, termasuk oleh pihak dari luar negara yang dianggap lebih berpengaruh dan berkuasa secara global, kedudukan Perlembagaan Persekutuan berkaitan setiap Perkara tidak dapat dicabar oleh mana-mana pihak. 

Biarpun ada pihak cuba melobi di peringkat antarabangsa untuk 'mencabar' kedudukan atau undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, ia tidak dapat mengubah apa yang telah ditetapkan.  Lihat saja contoh dalam kes berkaitan LGBT yang dituntut oleh COMANGO, tidak berjaya mengubah apa yang termaktub oleh Perlembagaan Persekutuan yang melarang amalan itu. Biarpun ditekan di peringkat antarabangsa, Malaysia kekal menolak amalan LGBT kerana bertentangan agama Islam sebagai agama Persekutuan dan bertentangan dengan nilai moral yang diamalkan rakyat Malaysia.

Justeru tidak ada pihak boleh memepertikaikan kedudukan Perlembgaan Persekutuan sebagai yang tertinggi, biarpun ada pihak yang mencabar perkara itu di mahkamah. Keputusan mahkamah yang melihat dalam pelbagai sudut perundangan berdasarkan kepada Perkara yang bekaitan dalam Perlembagaan Persekutuan yang memihak kepada kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan. 

Rujukan berkaitan kedudukan Islam di Malaysia turut ditinjau kepada sejarah Melayu dan takrif Melayu seperti dijelaskan dalam perlembagaan.  Perkara 160: Tafsiran:-
“Orang Melayu" ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat Melayu dan:-
(a) yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura atau yang lahir sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura; atau
(b) ialah zuriat seseorang yang sedemikian;

Maka itu, hal berkaitan dengan kedudukan keistimewaan Islam tidak hanya dilihat pada Perkara 3 sahaja.  Dengan kata lain, mana-mana pihak mencabar kedudukan Islam seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan bukan saja berkaitan Perkara 3, tetapi merangkumi Perkara dan terma rujukan lain yang berkaitan dengannya. 

No comments:

Post a Comment