Sunday, 15 January 2017

BAIK BURUK HADIS MASUK INTERNET

Penganut Islam memerlukan hadith untuk rujukan dan panduan hidup. Umat Islam di seluruh dunia menggunakan kitab hadis untuk dijadikan rujukan. Antara kitab rujukan terkenal ialah Sahih Muslim dan Sahih Bukhari yang dijilid dalam bentuk lengkap sepenuhnya.

Bagaimanapun tidak semua orang berpeluang memiliki kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sebaliknya banyak yang merujuk kitab hadith berdasarkan kepada bab-bab tertentu saja yang disalin semula atau dijadikan sebahagian daripada sesebuah makalah, naskah atau rencana.

Kaedah tradisi mencari hadis ialah menggunakan kitab hadis atau buku-buku agama. Selain itu, banyak orang belajar hadis dengan berguru, kemudian mencatat sendiri hadis itu untuk rujukan atau kegunaan masa depan.  

Namun, keadaan sekarang sudah banyak berubah selari dengan perubahan taknologi moden. Paling ketara perubahan yang berlaku dalam dekad ini ialah penggunaan internet atau hubungan dunia maya dan perisian. Mereka yang ingin mencari sesuatu maklumat hanya perlu melayari internet dan mengikut prosudur yang amat ringkas untuk mendapat apa yang diingini. 
           
Kaedah melayari internet juga kini dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mencari sesuatu hadith.  Cara ini semakin meluas dan telah diterima oleh semua golongan, terutama mereka yang dikategorikan sebagai celik komputer.  Kaedah ini diterima secara global dan menjadi satu transformasi dalam penyebaran maklumat atau ilmu.

Penggunaan interaksi alam maya juga telah digunakan sebagai satu pendekatan dakwah.  Justeru itu, kemasukan atau entri hadith-hadith juga berlaku secara meluas dalam rangkaian internet. 

Kedua-dua sifat internet serta perisian dan kitab memang diakui amat jauh berbeza.  Maka itu, ia memperlihatkan cara atau kaedah yang amat berbeza cara untuk memperolehnya.  Di sini diturunkan beberapa perbezaan yang ketara di antara kedua-dua kaedah ini.

Perlu ada sambungan internet untuk mendapat data dari pusat simpanan data.  Pengunaan internet memerlukan capaian atau sambungan internet.  Perkhidmatan ini disediakan oleh syarikat pengendali.  Ia dalam bentuk medium wayar dan tanpa wayar.   Di negara kita perkembangan perkhidmatan internet berkembang dengan kadar amat cepat.  Proses pengajian di Untiversiti Terbuka Malaysia antara lain dijayakan melalui internet, termasuklah penghantaran kerja kursus.

Pusat simpanan data ini boleh diumpamakan dengan perpustakaan atau tempat simpanan kitab-kitab.  Jika kita ingin mencari hadith melalui kitab, kita perlu ada perpustakaan atau tempat kitab disimpan.  Tempat simpanan kitab di rumah, tidak kira di mana, termasuk di atas meja, boleh diumpamakan sebagai tempat menyimpan kitab. 

Contoh tempat 'menyimpan' hadith di gerbang maya ialah islam.gov.my/hadith/hadith.asp. Di situ tersimpan banyak hadith yang diselia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).    

Dengan kata lain, perbezaan mencari hadith melalui internet memerlukan kita mendapat sambungan kepada pusat menyimpan data. Sedangkan kaedah pencarian kitab memerlukan kita dapat 'sampai' di tempat kitab-kitab itu disimpan. Contoh umum tempat menyimpan kitab ialah di perpustakaan.

Perlu memilik komputer atau gajet yang berkaitan dengan komunikasi.  Kebanyaknnya orang menggunakan komputer untuk mendapat sambungan internet menggunakan aplikasi yang disediakan.   Bagaimanapun, sekarang ini terdapat gaget lain yang digunakan untuk tujuan mengekses internet, termasuklah telefon tangan. 

Peralatan ini boleh diumpamakan dengan kitab hadith itu sendiri.  Maknanya, jika melalui internet perlu ada komputer, maka cara kitab mesti memiliki kitab yang berkenaan.

Ini bermakna perbezaan antara carian melalui internet dengan kitab ialah ialah 'fizikal' medium carian.  Carian melalui internet menggunakan komputer, sedangkan carian melalui kitab tentulah melibatkan fizikal kitab hadith.  

Pencarian melalui perisian pula biasanya dalam bentuk CD, DVD ataupun medium simpanan memori lain.  Bentuk-bentuk ini lebih mirip kepada kitab, tetapi dalam bentuk 'fizikal' lain.
           
Kemahiran menggunakan komputer atau gajet. Memandangkan ia bukan satu kaedah biasa, kemahiran penggunaan alat komunikasi itu amat perlu untuk memudahkan usaha pencarian hadith melalui internet. Pencarian melalui internet menggunaan komputer amat kompleks dan sukar dilakukan oleh mereka yang tidak mahir.

Jelas sekali, perbezaan amat ketara jika pencarian menggunakan kitab hadith.  Pencarian menggunakan kitab hadith adalah secara manual memilih kitab-kitab dan juga kemahiran mencari tajuk dan bab-bab yang berkaitan dengan hadith yang ingin dicari.  Secara manual atau tradisi ini memerlukan pencari mendapatkan kitab di perpustakaan dan membuat carian secara melihat tajuk atau membelek muka surat demi muka surat.

Dengan kata lain, tidak mungkin kita dapat menggunakan carian internet jika kita tidak tahu menggunanya.  Contohnya, golongan tua yang buta komputer sudah pasti tidak dapat menggunakan kaedah ini. Pun begitu, ia bukan satu penghalang mutlak kerana banyak progaram yang mengajar penggunaan komputer. 

Memiliki aplikasi yang berkaitan.  Untuk mendapat capaian internet perlu memiliki aplikasi atau sofwere yang berkaitan. Ini bagi membolehkan pencarian dilakukan.  Aplikasi adalah 'keupayaan' khusus komputer untuk melakukan tugasan tertentu.  Contohnya, komputer yang tidak mempunyai aplikasi untuk 'membaca' DVD tidak dapat melakukan tugas itu, dan ini tentunya menyebabkan carian yang tersimpan dalam DVD itu tidak dapat diperoleh.  

Jika kaedah melalui internet memerlukan aplikasi khusus untuk mencari hadith,  kaedah carian kitab juga memerlukan satu 'kemahiran' khusus.  Kemahiran yang dimaksudkan ialah keupayaan mengenal pasti hadith-hadith yang ingin dicari.  Ini kerana hadith-hadith yang dicari terdapat di kitab-kitab atau bab-bab khusus.  

Kemahiran mengenal pasti ini penting untuk mempercepatkan proses mencari dan mendapat apa yang dikehendaki.  Contohnya, adalah sukar untuk kita mencari jangkaan di mana hadith itu terletak jika kita tidak memahami di bab mana perbincangan mengenai hadith itu.

Setiap keadah mempunyai pro dan kontra atau baik dan buruknya.  Ini juga tidak terkecuali apabila membincangkan mengenai kaedah memperoleh hadith melalui internet.

Kelebihan memperoleh hadith melalui internet ialah:

Mudah.  Cara ini memang diakui amat mudah dilakukan. Dengan hanya menaipkan beberapa perkataan yang berkaitan di ruang 'carian', pencari akan dibentangkan atau diberikan keputusan 'carian' yang 'mungkin' dicari oleh pencari.

Contohnya, jika kita ingin mencari hadith berkaitan tuntutan mencari rezeki, kita hanya perlu taip di ruangan carian google perkataan "hadis tuntutan mencari rezeki" dan ditekan enter atau search.  Carian memberi 'keputusan' 254,000 laman web yang mempunyai perkataan itu. 

Contohnya, antara laman web tersebut ialah http: //hikmatun. wordpress. com.  Dalam laman web itu menyenaraikan banyak hadith yang berkaitan mencari rezeki. Pencari boleh memilih mana-mana hadith yang berkenaan.  Ia mengambil masa yang singkat dan tidak memerlukan banyak tenaga. Itulah dinamakan maklumat di hujung jari.

Murah. Ini satu perkara yang tidak dinafikan.  Pencari hadith tidak perlu membeli kitab atau buku hadith yang harganya mencapai puluhan ringgit untuk satu buku. Dengan kemudahan capaian internet, carian itu tidak memerlukan kos.  Biarpun kena tanggung kos internet, ia tidak hanya untuk tujuan carian hadith semata-mata.  Kos itu bayaan tetap bulanan.  Jadi, boleh dikatakan tidak ada kos untuk carian maklumat di internet.  

Bahkan, banyak kawasan yang kini boleh melayari internet secara percuma yang disedikan oleh pihak tertentu. Contohnya jika kita berada di tempat yang ada disediakan kemudahan jalur lebar disediakan oleh Kementerian Penerangan, Kesenaian dan Pelancongan.  Di tempat-tempat ini turut disediakan kemudahan komputer secara percuma.  Kawasan sekitar restoran, kopitiam, hotel dan sebagainya juga menyediakan kemudahan internet secara percuma.
           
Malah pelayar boleh muat turun secara percuma kitab-kitab masyhur termasuklah Sahih Muslim dan Sahih Bukhari di www.3d2f.com.  Ini tentunya lebih murah berbanding membeli kitab.

Boleh dilakukan bila-bila masa.  Jika kita mencari kitab di perpustakaan, masa operasi atau dibuka mengikut masa tertentu.  Masa operasi perpustakaan mengikut waktu pejabat.  Pastinya, pada hari cuti perpustakaan tidak dibuka.  

Sebaliknya, jika carian dilakukan secara talian, tidak ada masa ditetapkan.  Kita boleh melakukannya bila-bila masa, sepanjang hari dan setiap hari.  Gerbang maya sentiasa terbuka sepanjang masa. 

Ruang masa yang tidak terhad memudahkan pencarian dilakukan.  Ini terutamanya bagi mereka yang sibuk atau memerlukan carian secara segera pada masa pastinya perpustakaan telah ditutup.  

Contohnya, ketika menyiapkan tugasan, pelajar biasanya melakukan pada masa malam.  Ini tentu menyukarkan untuk membuat rujukan atau carian.  Namun, perkara ini dapat diatasi jika menggunakan carian melalui internet. 

Boleh dilakukan di mana-mana.  Kemudahan jalur lebar kini semakin meluas di seluruh dunia.  Jadi, tidak sukar untuk melayari internet di man-mana saja. Perkara ini banyak memberi kebaikan, terutama bagi mereka yang menghadapi kesukaran untuk mendapat kitab. 

Contohnya, kalaupun kita tinggal di tempat atau negara bukan Islam, tentu sukar untuk mendapatkan kitab hadith. Sebaliknya, masalah itu dapat diatasi jika usaha mendapatkan hadith menggunakan carian internet.  Sebab itu, banyak pihak kini menyumbangkan jasa dengan melakukan muat turun berkaitan agama Islam bagi memudahkan umat Islam di seluruh dunia dan orang yang berminat mendapat capaian maklumat itu.   

Sumber pelbagai bahasa.  Carian internet dapat dilakukan dengan mudah biarpun sumber asal dalam bahasa yang kita tidak fahami.  Ini kerana dalam internet terdapat aplikasi yang membolehkan terjemahan terus ke dalam mana-mana bahasa dari bahasa asal. 

Contohnya, jika kita tidak memahami entri dalam bahasa Inggeris, kita hanya perlu klik atau melakukan beberapa langkah mudah untuk menterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia atau bahasa-bahasa lain.  Perkara ini tentu sukar dilakukan jika membuat carian melalui kitab yang ditulis dalam bahasa yang kita tidak fahami.  

Kelemahan memperoleh hadith melalui internet ialah:

Masukan atau entri yang tidak bertanggungjawab. Gerbang intenet boleh dimasuki atau ditembusi oleh sesiapa saja.  Ini termasuk juga dalam memasukkan sesuatu kandungan.  Undang-undang berkaitan kandungan yang dimasukkan ke dalam sesebuah laman web tidak dikawal. Ini terutamanya yang dilakukan oleh pelayar internet di luar negara. 

Kelonggaran ini membolehkan sesiapa saja membuat entri tanpa ada tapisan.  Akibatnya wujud hadith-hadith yang tidak tepat.  Ia ditulis mengikut kefahaman atau ilmu yang tidak sempurna. 

Kesilapan itu mungkin disedari oleh mereka yang arif mengenai hadith.  Masalahnya, apabila ia dibaca oleh mereka yang jahil hadith atau mengharapkan dan mempercayai sepenuhnya apa yang dibaca itu.

Contoh hadith yang sering disebut ialah "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China".  Bagi mereka yang tidak faham akan mengatakan hadith itu sahih.  Ini kerana banyak penulis rencana dan pakar motivasi menjadikan hadith itu sebagai galakan untuk menuntut ilmu.  Sedangkan hakikat sebenarnya hadith itu adalah daif.

Sukar buat rujukan.  Kemahiran dalam bidang internet tidak dimiliki semua orang.  Ini berlainan dengan cara membaca di dalam buku atau kitab. Keadaan ini jelas menghadkan peluang mereka yang tidak pandai atau tidak mahir untuk mengekses internet.  

Contohnya golongan tua di negara kita kebanyakan tidak ada pengetahuan mengenai komputer dan internet.  Keadaan ini membataskan mereka untuk memperoleh hadith, sedangkan bilangan hadith tertulis di kitab dan buku-buku agama semakin kurang disebabkan tulisan atau makalah lebih banyak disediakan dalam medium maya.

Tidak ada pakar mengawal entri.  Tidak ada editor atau penyunting ditetapkan dalam urusan entri dalam setiap laman web.  Kebanyakan laman web dikendalikan secara individu yang tidak ada pihak lain menyelia ketepatan setiap entri. Sesiapa saja boleh mengaku dirinya mahir dalam hadith dan agama. 
           
Kesannya akan berlaku kesilapan entri yang dilakukan tidak sengaja oleh mereka yang kurang arif dalam hadith dan hukum agama.  Mereka menyebarkan hadith daif dan hadith mawdhu, yang didakwa hadith sahih.  Inilah realiti berlaku dalam rencana atau himpunan hadith yang terdapat di laman web.

Tidak ada pakar yang mengawal juga membuka peluang mereka berniat buruk terhadap Islam.  Mereka sengaja memasukan hadith-hadith yang tidak tepat maksudnya. Biarpun, dikatakan itu hadith sahih, sedangkan sebenarnya ia tidak sama seperti hadith sahih yang ada dalam kitab hadith.  Malah, dengan mudah juga wujud hadith-hadith palsu.  Hadith palsu itu bukan saja hadith palsu yang telah dikenalpasti oleh pakar hadith sebelum ini, tetapi mungkin juga hadith palsu yang baru dicipta.

Memandangkan keadaan ini semakin berleluasa perjelasan khusus perlu dibuat oleh pihak berkuasa.  Contohnya wujudnya entri khusus menjelaskan perkara ini iaitu http://muis.ismaweb.net/2010/05/beberapa-hadis-palsu-yang-tersebar-dalam-masyarakat/
           
Perkara ini sukar belaku jika ia melibatkan medium cetak. Penerbitan kitab dan buku agama dikawal oleh pihak kerajaan.  Semakan dan pemantauan lebih mudah dilakukan untuk mengelak tersebar sesuatu yang salah.

Perubahan entri yang kerap.  Pelayar sukar mencari sesuatu hadith di sesuatu laman web kerana kandungannya sentiasa berubah-ubah.  Kalau ia senang masuk, maka senang jugalah untuk dikeluarkan.  Ada laman web yang hanya wujud untuk tempoh tertentu sahaja.  Jadi, ini menyukarkan mereka yang sudah biasa dengan laman web itu untuk kembali melawatnya dan mendapat sesuatu maklumat.

Berdasarkan fakta yang dikemukakan sebelum ini, jelas sekali terdapat berbezaan ketara kaedah memperoleh hadith melalui perisian dan internet dengan melalui kitab hadith. Perbeza-perbezaan ini memberi kesan besar, terutama dalam memberi nilai tambah untuk memudahkan proses pencarian hadith dan juga perkara-perkara lain yang memberi kebaikan kepada perkembangan agama Islam. 

Orang Islam perlu memanfaatkan teknologi terkini.  Biarpun teknologi ini dibangungkan oleh orang bukan Islam, ia tidak sepatutnya menjadi penghalang orang Islam menggunakannya.  Setiap perkara baik perlu diterima dan diamalkan dalam kehidupan orang Islam, lebih-lebih lagi perkara berkaitan membangungkan orang Islam melalui perkembangan ilmu dn dakwah.  

Namun, setiap perkara tentu ada baik dan buruknya.  Begitu juga dalam soal usaha memperoleh carian hadith melalui internet dan perisian.  Kita perlu memanfaatkan perkara yang mendatang kebaikan, malah kita perlu mencari usaha untuk tambah nilai apa-apa yang tersedia ada.  Islam sentiasa menyuruh agar umatnya sentiasa bergerak ke arah kebaikan supaya tidak tertinggal berbanding penganut agama lain.
           
Dan, jika disedari apa-apa keburuk yang wujud, maka bersama-samalah berusaha untuk mengelak keburukan itu. Kewujudan keburukan adalah peluang untuk kita mencapai sesuatu yang lebih baik.  Jika ada keburukan, bukan bermakna kita meninggalkan keseluruhannya hingga tidak mengambil peluang menggunakan kebaikan yang wajud secara bersama.

Kelebihan memperoleh hadith melalui internet ialah: mudah, murah, boleh dilakukan di mana-mana, boleh di lakukan bila-bila masa dan sumber pelbagai bahasa perlu dimanfaatkan sepenuhnya.

Manakala kelemahan berkaitan masukan atau entri yang tidak bertanggungjawab, sukar buat rujukan, tidak ada pihak berkuasa mengawal entri , tidak diuruskan oleh pakar hadith dan perubahan entri yang kerap perlu dilakukan usaha-usaha mengubahnya agar kelemahan dan keburukan itu berterusan.

No comments:

Post a Comment