Sunday, 15 January 2017

ADAB BEZA PENDAPAT


Umat Islam perlu bersatu dan mempunyai matlamat sama dalam perjuangan menjayakan ummah. Malang sekali, realitinya berlaku sebaliknya.  Umat Islam berselisih dan bercakaran dalam perkara berkaitan cabang atau juziyyat, tetapi mereka beranggap itu seperti perkara utama.

Akibat mementingkan perkara yang bukan matlamat perjuangan, maka umat Islam berpecah sesama sendiri.  Mereka jadikan sesuatu perkara yang lebih bersifat individu sebagai perkara pokok sebagai titik kepada perpecahan. 

Kita bukan ingin mempertahankan sesuatu yang salah dilakukan individu kerana jika itu perbuatan dosa, maka kita tidak boleh mengatakan perbuatan itu mendatangkan pahala.  Tetapi, itu tidak sepatutnya hingga menyebabkan kita berburuk sangka, fitnah, mengumpat, memulau dan sebagainya. 

Allah berfirman yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman! Janganlah kebanyakan daripada sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa dan jangan kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah sesetengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.' (Surah al-Hujurat: 12)

Memelihara ukhuwah atau tali persaudaraan sesama Islam itu adalah wajib bahkan tiada khilaf mengenainya lantaran gesaan jelas dalam al-Quran.

Terjadinya fenomena pertelingkahan dalam masyarakat Islam dalam masalah cabang agama terkait kepada ketidaksempurnaan kefahaman agama dan kurangnya nilai tasaamuh atau berlapang dada dalam menyingkap perbezaan pandangan hingga mudah menjatuh hukum. 

Ini turut diungkapkan oleh Imam As-Syaatibi dalam kitabnya Al-Muwaafaqaat fi Usuul al-Syariiah, ketika menghuraikan ekstrimisme dalam agama berkait dengan kejahilan terhadap tujuan syariat dengan hanya mengagak-agak maknanya, bukan dengan kematangan ilmu.

Fenomena seperti inilah yang melanda kaum Khawarij satu masa dulu yang dikenali golongan kuat beribadah namun keras dalam pandangan hingga sewenang-wenangnya mengkafirkan golongan berbeza pandangan dengan mereka.

Namun, Rasulullah SAW menyifatkan golongan ini terkeluar daripada agama seperti terkeluarnya anak panah dari sasarannya kerana sabda Baginda SAW lagi: “Mereka membaca al-Quran tidak melewati tulang serangka mereka”.

Maksudnya golongan ini hanya membaca al-Quran tetapi tidak memahaminya sampai ke lubuk hati. Sesuatu kefahaman mestilah sampai ke lubuk hati, jika tidak maka hanya terhenti di tempat suara dan huruf saja.

Tafsiran sebegini bertepatan dengan pandangan Ibnu ‘Abbas seperti tercatat dalam buku Fadhaail Al-Quran karangan Abu ‘Ubaid. Pada satu hari Khalifah Umar Radiyallahu ‘anhu bertanya di dalam hatinya: “Mengapa ummat ini berselisih padahal Nabinya satu?”

Lalu Baginda bertanya pada Ibnu ‘Abbas, katanya: “Mengapakah berselisih umat ini, sedangkan Nabinya satu dan kiblatnya satu?” Sa’id bin Manshur juga menambah: “Dan kiblatnya pun satu”.

Maka jawab Ibnu ‘Abbas: “Ya Amirul Mukminin! Sesungguhnya telah diturunkan kepada kita al-Quran, maka kita membacanya dan mengetahui untuk apa ia diturunkan. Namun, kaum selepas kita membaca al-Quran dan tidak mengetahui untuk apa ia diturunkan, maka tiap-tiap kaum mempunyai pendapat sendiri; maka apabila terjadi yang demikian, berselisihlah mereka.”

Berkata Sa’id: “Adalah tiap-tiap kaum mempunyai pendapat sendiri, maka apabila tiap-tiap kaum mempunyai pendapat sendiri berselisihlah mereka, dan apabila mereka berselisisih, bertempurlah mereka!”

Lalu Khalifah Umar menegurnya manakala Ali mengherdiknya, maka pergilah Ibnu ‘Abbas. Apabila Umar merenung dalam mengenai apa yang diperkatakan Ibnu ‘Abbas maka diminta diulangi pandangan tersebut.

Imam As-Syatibi dalam menghuraikan peristiwa ini, menjelaskan: “Apa yang dikatakan Ibnu ‘Abbas adalah benar kerana apabila seseorang mengetahui untuk apa diturunkan sesuatu ayat atau surah itu, maka tentunya ia mengetahui kedudukan, ta’wil dan maksudnya, maka tidaklah ia melampaui batas padanya.

“Tetapi apabila seseorang itu jahil untuk apa sesuatu ayat atau surah itu diturunkan, beberapa pendapat mungkin berlaku padanya. Tiap-tiap orang mempunyai pendapat berbeza sedangkan mereka tidak mempunyai kematangan ilmu yang dapat memimpin mereka kepada kebenaran…..akhirnya lantaran tidak ada dalil syarak mereka sesat dan menyesatkan orang lain.”

Sudah tiba masanya umat memperdalami ilmu syariah secara sempurna bukan picisan-picisan hingga tergamak menghukum walaupun ilmu belum matang sepenuhnya. Sikap keras dalam mempertahankan pandangan hanya akan menjerumuskan umat kepada kemudaratan bahkan kesesatan.

Tidak benar perpecahan di kalangan umatku suatu rahmat seperti yang sering diucapkan oleh mereka yang mengatakan itu satu hadis.  Hakikatnya hadis itu dikategorikan hadis palsu oleh ulama hadis. 

Islam pentingkan perpaduan, jadi macam mana pula perpecahan dikatakan rahmat. Memang kita dibenarkan berlainan pendapat, tetapi bukan membawa perpecahan sehingga memulau dan saling menjatuhkan.

Kita perlu melihat bagaimana Imam Syafie, Imam Hanafi, Imam Hambali dan imam-imam muktabar yang lain yang berbeza pendapat tetapi tidak membawa kepada perpecahan.  

Mereka pentingkan perpaduan dalam mempertahankan perkara berkaitan akidah dan tauhid.  Sebab itu, pengikut mazahab ini apabila berdepan dengan kumpulan yang menyeleweng, mereka akan bersatu sepertimana ketika berdepan dengan penganut fahaman Muktazilah, Syiah, Hajariah, Musyabihah, Rasdhiah, Qadariah, Jabariah dan sebagaimna.

No comments:

Post a Comment